I-Partnerschap te gast bij de NWO ICT Open

I-Partnerschap was afgelopen week te gast bij de NWO ICT Open. De NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) brengt tijdens deze conferentie onderzoekers en organisaties op alle ICT-disciplines bij elkaar om kennis en ideeën uit te wisselen. Een feest van innovatieve ontwikkelingen, demo’s en interactieve sessies, concluderen collega’s Mira Wagener, Chris van Riet en Nout van Deijck na afloop.

Plus een mooie gelegenheid om onderzoekers, onderwijsdirecteuren, professoren en onderwijsinnovators te vertellen hoe I-Partnerschap kan bijdragen aan de kennisuitwisseling tussen onderwijs en rijksorganisaties.

Mira: ‘Vanuit I-Partnerschap brengen we de vraagstukken binnen de overheid in kaart en verbinden die met de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld door met rijksorganisaties samen te werken in onderzoekslabs. Heel leuk om te merken dat er zoveel interesse is in wat we doen en de meerwaarde daarvan. De eerste vervolgafspraken staan al in de agenda om verder te praten!’