Duurzaam investeren in je carrière? Doe een opleiding innovatiemanagement

Een opleiding Innovatiemanagement voor Overheidsprofessionals is een duurzame investering in je toekomst als rijksambtenaar. Marijke Vos, alumnus van de opleiding en geaccrediteerd innovatiemanager, plukt nog steeds de vruchten van het leertraject. Tot januari 2023 was ze hoofd van de afdeling strategie en business development bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Tegenwoordig is ze director bij nlmtd; een ondernemend consultancybedrijf dat organisaties in de private sector en semioverheid toekomstbestendig maakt. Hier komt haar kennis van innovatiemanagement binnen de Rijksoverheid goed van pas.

Dankzij de opleiding Innovatiemanagement voor Overheidsprofessionals is Marijke in staat om een innovatiebeweging in gang zetten die concrete resultaten oplevert. Via nlmtd (spreek uit: unlimited) helpt ze diverse bedrijven bij het opzetten van een stevig innovatiebeleid dat helpt anticiperen op toekomstige (maatschappelijke) uitdagingen. ‘Ik zie dat er veel semi-overheidspartijen zijn die de behoefte hebben om hun innovatiemanagement te professionaliseren. Dat begint met een innovatievolwassenheidsscan. Dankzij de opleiding ben ik geaccrediteerd om die af te nemen. Nlmtd, het bedrijf waar ik me bij aangesloten heb, is dé innovatie-orkestrator voor Schiphol. Alle organisaties en afdelingen van de luchthaven kunnen bij ons terecht voor hulp bij toekomstvraagstukken. Omdat een organisatie als Schiphol ook te maken heeft met maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld milieukwesties, want Schiphol wil in 2030 de meest duurzame luchthaven ter wereld zijn, en wij kunnen ze goed helpen. Je merkt dat innovatie voor de luchthaven een eerste levensbehoefte is. Iedereen is er continu op zoek naar innovatieve manieren om uitdagingen aan te pakken. Er kloppen geregeld interne partijen bij ons aan of we hen verder kunnen helpen op innovatiegebied,’ vertelt Marijke.

Kijk wat er is en versterk het

In haar vorige baan voor DICTU was Marijke al veel bezig met innovatie. Met de opleiding versterkte ze haar skill set. ‘Ik kijk altijd naar wat er al is op het vlak van innovatie en wat we kunnen versterken. En ook naar hoe ik het bewustzijn rondom innovatie kan vergroten. Een innovatie hoeft immers niet per sé vernieuwing op Tech-gebied te zijn, het kan ook een sociale vernieuwing zijn. Vaak zijn mensen zich daar niet bewust van. Daardoor loop je innovatiekansen mis. Als je dit bewustzijn kunt laten groeien, wordt het eenvoudiger om een omgeving te creëren waarin innovaties tot wasdom komen en gaan renderen.’ Door haar werkervaring bij de overheid en in het bedrijfsleven heeft Marijke vrij scherp hoe beide sectoren naar elkaar kijken. ‘Toen ik jaren geleden overstapte van de private sector naar de publieke merkte ik dat de overheid vaak nog met achterdocht naar de markt kijkt. Dat maakt samenwerken vaak lastig. Overheidsorganisaties lijken hierin handelingsverlegen. Dat is jammer, want er zit zoveel kennis in het bedrijfsleven,’ verzucht ze. Het is tijd om de ogen te openen, handen uit de mouwen te steken en sterker te leren staan op innovatiegebied.

Gebruik de markt als gids

‘Ik zou iedereen met innovatietaken aanraden om een opleiding innovatiemanagement te doen. Je leert alle fijne kneepjes om effectief te sturen in innovatietrajecten. Marijke is zich terdege bewust dat er binnen de overheid al veel gebeurt op innovatievlak, maar men elkaar niet altijd weet te vinden (lees ook het interview hierover met Kathleen Torrance). ‘Veel organisaties en afdelingen doen op een of andere wijze al iets met innovatiemanagement. Maar het wordt overal op een andere manier ingestoken en toegepast. Innovatiemanagement helpt iedereen die iets doet met innovatie één taal te leren spreken. Als je elkaar op dat gebied beter begrijpt verlaagt dat de drempel voor samenwerking op diverse thema’s en wordt het mogelijk om van daaruit gestalte te geven aan een gezamenlijke innovatieagenda.’

Ontmoeten en ontwikkelen

Het is zonneklaar dat de innovatiemanagementopleiding Marijkes professionele traject heeft verrijkt. Op elk nieuw terrein dat ze betreedt plukt ze de vruchten van haar inspanning. Door de opleiding kan ze ingezet worden in een breed scala aan bedrijfsomgevingen om met haar specifieke innovatiekennis bij te dragen aan toekomstvraagstukken. Maar dat is niet alles. Het alumni-netwerk waar ze na het afronden van de opleiding lid van bleef is een duurzame bron van inspiratie en expertise. ‘We blijven elkaar ontmoeten en verbinding zoeken. Hetzij via Innoveren met Impact, de Rijks Innovatie Community of andere bijeenkomsten en events. Tijdens de Innovatie Tweedaagse heb ik veel oud-collega’s, alumni en aspirant innovatiemanagers gesproken. Over dingen als Generatieve AI, verschillende projecten en use cases. Zulke gesprekken zijn enorm waardevol. Je leert je werk in een nieuw licht zien en stimuleert elkaars innovatievermogen’, vertelt Marijke enthousiast. ‘Er zit al zoveel innovatiekracht, -expertise binnen de overheid. Dat moet je niet onderschatten.’

Meer weten?

Heb je interesse in de opleiding Innovatiemanagement voor Overheidsprofessionals of wil je meer weten over Innoveren met Impact? Bekijk de website van Innoveren met Impact. Meteen meepraten over innovatie binnen de Rijksoverheid? Word dan lid van de Rijks Innovatie Community via RIConline.