IT-kennis delen en samen verder ontwikkelen met andere (rijks)organisaties? Dat kan via het community model

Wil jij ook IT-kennis delen en zo met elkaar verder ontwikkelen? En ben jij benieuwd hoe het community model kan helpen bij kennisontwikkeling? Of als middel om over de grenzen van de eigen organisatie heen samen te werken? Communitybuilder Frits Bussemaker (verbonden aan I-Partnerschap) en strategisch adviseur bij SSC-ICT Jesse Zwaan vertellen je waarom je dan donderdagmiddag 7 december echt moet aansluiten bij de live bijeenkomst over kennisdeling via (IT)-communities.

Jesse: “Vanuit mijn rol heb ik een behoefte duurzame veranderingen teweeg te brengen. Ik zie kansen om met elkaar verder te komen wanneer IT-professionals meer kennis gaan delen. Want als IT-professional wil je toch graag ervaringen en kennis delen met anderen? Of juist weten wat je collega zou adviseren voor je IT-vraagstuk? Dat begint bij het in kaart brengen welke ontwikkelingen er spelen en welke mensen hier (nog meer) mee werken en aan bouwen. Om vervolgens met elkaar het gesprek aan te kunnen gaan. In mijn beeld kunnen we onze manier van werken fundamenteel veranderen door mensen te verbinden, communities spelen hier een belangrijke rol in. Op donderdagmiddag 7 december gaan we de ervaringen van verschillende organisaties delen hoe zij communities inzetten om mensen te verbinden en kennis te delen.”

Frits Bussemaker (links) en Jesse Zwaan

Frits: “Op 7 december komen sprekers vanuit verschillende perspectieven aan het woord: uitvoeringsorganisaties, ministeries en een hogeschool. Zo vertelt Leo Agtereek over de IT gildes van UWV, Romina Vrijburg over de IT vakgroepen van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Guido Ongena over de Minor IHH van HU University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht). En Ingrid van Dijk gaat in op Grenzeloos Samenwerken. We bespreken dan hoe we beter kennis kunnen organiseren. En er is geen one-size-fits-all dus, de deelnemers kunnen kiezen welk perspectief ze mee naar huis willen nemen.”

Frits sluit af met: “Een van de bronnen is de kennis die het onderwijs kan inbrengen. Vandaar dat HU spreekt over de minor IHH. I-Partnerschap faciliteert dus deze concrete verbinding. Het is van de doelen van I-Partnerschap om kennisdeling te organiseren en organisaties te ondersteunen met kennis vanuit onderwijs en wetenschap. Communities zijn hier een tool voor. Maar denk ook aan kennisdelen tijdens het iBestuur event en de Open Donderdagen. Dus ik wil graag nog een andere tip geven: komende Open Donderdag op 16 november is er een kennissessie in het Nationaal Archief over Metadateren met AI. Dat is wellicht ook nog interessant.”

Check gelijk even je agenda en sluit op 7 december aan bij de bijeenkomst over kennisdeling via communities tussen 14:30 en 18:00 uur bij SSC-ICT Genodigden zijn: IT-vakgroepen, I-Academies en community managers.

Aanmelden bij Frits (frits.bussemaker@rijksoverheid.nl) of Jesse (jesse.zwaan@minbzk.nl).