IHH-vraagstuk? Schakel een fieldlab in

Met het programma BZK Transparant wil het Ministerie van Binnenlandse Zaken haar informatiehuishouding duurzaam op orde brengen. Voor een aantal vraagstukken heeft het programma het IHH-Lab West i.o. ingeschakeld. In dit lab werken mbo, hbo- en wo- studenten in opdracht van de rijksoverheid aan verschillende innovatieve oplossingen op het gebied van informatiehuishouding.

Tijdens een Open Donderdag netwerkbijeenkomst van het Nationaal Archief lichtten medewerkers van BZK Transparant en studenten van mboRijnland en TU Delft toe waar ze de afgelopen maanden binnen het IHH-Lab West i.o. aan werkten. "Door samen te werken met de studenten kom je al snel tot nieuwe en interessante inzichten".

Het IHH Lab West i.o. is een samenwerkingsverband tussen (momenteel) mboRijnland, De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences en de TU Delft. Binnen het lab werken studenten aan vraagstukken op gebied van informatiehuishouding via onder andere lange of korte groepsopdrachten, stages en onderzoek.

Naast het IHH-Lab West i.o. is I-Partnerschap ook nauw betrokken bij het IDDI-Lab van De Hanzehogeschool (Informatiehuishouding door Duurzame Innovatie).

Meld je vraagstuk aan

Heb je een IHH-vraagstuk? En wil je weten wat jOnze regiomanager Arlette Wegman bespreekt graag de mogelijkheden voor inbreng in een van de labs. Vul het online formulier in om je vraagstuk aan te melden.