Werkconferentie Open Overheid: samen vakgebied informatiehuishouding vormgeven

Onderwijs en overheid die het vakgebied Informatiehuishouding samen verder vormgeven. Dat is de gedachte achter de Werkconferentie Open Overheid van I-Partnerschap. Op woensdag 7 juni was de tweede editie van het event, waar in totaal zo'n 250 deelnemers op af waren gekomen. Locatie: Spoorwegmuseum, Utrecht.

Werkconferentie Open Overheid 2023

Succesfactoren voor samenwerking

Genodigden waren experts, ambtenaren, docenten, onderzoekers en studenten die op verschillende manieren bezig zijn met informatiehuishouding.

Vanuit de partnerschapgedachte zien we natuurlijk graag dat onderwijs en Rijk nog veel meer met elkaar samenwerken. Maar hoe kun je dat dan het beste doen? Hoogleraar Management Studies Ard-Pieter de Man deed veel onderzoek naar samenwerkingen, netwerkorganisaties en partnerschappen.

Hij trapte de bijeenkomst af en hield de zaal een interessante spiegel voor. Met klassieke fouten als vage afspraken en niet concrete doelen. Uiteindelijk is communicatie het allerbelangrijkste: "Neem de tijd om elkaars achtergrond en organisatie te leren kennen, en krijg ieders doel van de samenwerking boven tafel. Maak op basis daarvan heldere afspraken en een plan."

Werkconferentie Open Overheid

Aan de slag

Na de opening gingen deelnemers met elkaar aan de slag in maar liefst 18 interactieve werksessies. Allemaal te maken met informatiehuishouding en de vraagstukken die er liggen. Experts en onderzoekers uit het werkveld begeleidden de sessies.

In de sessie 'Bias in algoritmes, risico of kans?'verkende docent-onderzoeker Inge Strijker samen met de deelnemers in hoeverre oordelen van makers terugkomen in techniek. En wat de eigen houding is ten aanzien van bias. Ook besprak ze modellen die ons denken hierover aanscherpen en liet ze deelnemers nadenken over wat zij zelf kunnen doen om ongewenste bias in algoritmes te verminderen.

Lector Legal Management & Technology Ivar Timmer nam deelnemers mee in de leergemeenschap Digitale vertalingen. Dit is een samenwerking tussen HvA, UvA, RUG en Hanzehogeschool Groningen en gemeenten, de VNG, DUO en de Belastingdienst. De leergemeenschap ondersteunt onderwijsprojecten gericht op systematische en methodische vertalingen van regelgeving naar digitale systemen. Zo'n vertaling moet ervoor zorgen dat duidelijk wordt en blijft waarom gegevens worden bijgehouden. Kortom, een mooi voorbeeld van samenwerking tussen rijksoverheid en onderwijs. 

Werkconferentie Open Overheid 2023

Sprekers

Naast de werksessies waren er plenaire gedeelten met keynote speakers als Arre Zuurmond (regeringscommisaris Informatiehuishouding), Lucas Lombaers (directeur Open Overheid) en Erik Fledderus (lector Windesheim). 

Tussen de bedrijven door was er natuurlijk volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en te netwerken. Er werd flnk gemixt en gemengd, wat natuurlijk de idee is achter een bijeenkomst als deze. Want om het vakgebied informatiehuishouding verder te brengen - samen met het onderwijs - moeten we elkaar natuurlijk wel kunnen vinden.