KWIV Lentesessie brengt frisse inzichten

Implementatiecoördinatoren, projectleiders, hr-adviseurs, leidinggevenden, medewerkers van P-Direkt: rijksbreed zijn aardig wat mensen betrokken bij de implementatie van het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV). Op 30 maart kwam een deel van hen naar Utrecht voor de KWIV Lentesessie, om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en praktische vragen te stellen. Met nog drie maanden te gaan tot de eindstreep, bleek er genoeg te bespreken!

De dag begint met complimenten. Karin Spaansen - lid van de KWIV-werkgroep en adviseur van Organisatie & Personeel Rijk - zet onder andere de implementatiecoördinatoren in het lentezonnetje: “Sommigen van jullie zijn al sinds het eerste begin bij het KWIV-traject betrokken. Als werkgroep bedanken we jullie voor het onvermoeibaar enthousiasme om KWIV in je organisatie onder de aandacht te brengen.”

KWIV brengt data

Hebben de inspanningen van alle betrokken ook effect? KWIV-projectleider Delano Gonzalez geeft alvast een voorproefje wat KWIV de Rijksoverheid straks kan opleveren. “De deadline is 1 juli, maar op dit moment hebben al ongeveer 5.300 interne IV-professionals in P-Direkt een KWIV-profiel gekregen. Op basis daarvan kun je informatie van organisaties samenvoegen en vergelijken. Is er bij de één krapte op een bepaald KWIV-profiel en bij de ander juist wat meer aanbod? Dat biedt kansen voor zowel werkgever als IV-professional. In het ontwikkelde monitoringsmodel kun je onder meer het percentage inhuur aflezen en op welke profielen de externe IV-professionals worden ingezet. Dat is waardevolle informatie, voor je eigen organisatie en voor rijksbreed beleid.”

Breed inzetbare IT’er

Logius heeft inmiddels de nodige ervaring met het KWIV: ruim 400 IV-professionals zijn gekoppeld aan een KWIV-profiel. Jan Willem Mulder licht de aanpak van Logius toe in twee workshops: “We blijken een IT-organisatie in de volle breedte te zijn, met 39 van de 61 KWIV-profielen in huis. KWIV verduidelijkt de functies en rollen die we hebben, maar helpt ook het kennisgat zichtbaar te maken tussen nu en de toekomst.” Het raamwerk blijkt niet alleen handig voor het aanscherpen van wervingsprofielen en vacatureteksten, maar ook om de opties voor doorstroming in kaart te brengen. In 2022 startte Logius daarom met het ontwikkelen van leerlijnen per profiel en potentiële loopbaanpaden. Mulder laat het profiel van de Product Owner als voorbeeld zien, waarbij inzichtelijk is gemaakt wat je moet kennen en kunnen om de overstap naar een hoger niveau te maken. Daarnaast maakt een overzicht van loopbaanpaden inzichtelijk of je door overlap in competenties ook kunt doorstromen naar andere IV-terreinen. “Dit kwartaal willen we alle leerlijnen en loopbaanpaden in het primaire proces ontwikkeld en vastgesteld hebben, zodat we beter aan de slag kunnen met de ontwikkeling van onze medewerkers en hen perspectief kunnen bieden. We kijken hierbij ook of we mensen meer in de breedte kunnen gaan inzetten en niet alleen gebaseerd op hun specifieke huidige functiebeschrijving. Daar is KWIV heel behulpzaam bij.”

“Op dit moment hebben al 5.300 IV-professionals van het Rijk een KWIV-profiel”

Verborgen talent vinden

Van de mogelijkheid tot speeddaten - hoe kan het ook anders tijdens een lentesessie – wordt door de deelnemers gretig gebruik gemaakt. Naast veel praktische vragen voor de specialisten van P-Direkt, hebben ook de adviseurs van Organisatie & Personeel Rijk en beleidsmedewerkers van CIO Rijk een goedgevulde gesprekstafel. Na de uitgebreide lunch vertellen Eric Moningka (O&P Rijk Arbeidsmarkt) en Quint Dozel (Rijkswaterstaat, NOVA) meer over de pilot Talentgericht werven en selecteren. Organisaties laten nog veel verborgen (IT-)talent liggen door zich vooral vanuit vacante functies te richten op de krappe externe arbeidsmarkt. Alle organisaties vissen daardoor in dezelfde lege vijver. Het KWIV kan ondersteuning bieden doordat het per profiel niet uitgaat van een taakomschrijving, maar van competenties. “Vanuit Talentgericht werven en selecteren zeggen we: stel dus niet de vacante functie centraal, maar de talenten van de mens, het team en/of de IT-doelgroep en zoek daar (rijksbreed) de juiste teamopdracht of werkzaamheden bij. We doen dan ook een oproep aan managers met durf om mee te doen met deze pilot.”

Floor Kloosterman, afdelingshoofd I-stelsel en I-Vakmanschap, benoemt in haar korte toespraak op hoofdlijnen de totstandkoming van het KWIV en wat dat ons al heeft gebracht. “KWIV is de basis voor iets moois, zoals meer concrete vacatures, routekaarten (leerpaden) en betere stuurinformatie. Denk bijvoorbeeld aan een meerjarige personeelsplanning op het vakgebied van IV. Die maakt het doorgroeipotentieel beter inzichtelijk en sluit daarmee ook aan op de wens om verborgen talenten te vinden.”

UX-design en KWIV

Het UX Vakteam van de Politie (UX staat voor user experience) wil uitgroeien tot een behoeftegestuurde UX-organisatie, met een vaste kern en een flexibel team. Zouden de KWIV-profielen daarbij kunnen helpen om de gewenste kwaliteiten in beeld te brengen, vroegen Edo-Jan Meijer (coördinator UX Vakteam) en collega Ivo Salters (UX-strateeg) zich af. De rollen binnen het UX-team, zoals de UX-researcher, sloten niet voldoende aan op de bestaande KWIV-profielen. Edo-Jan Meijer: “Met alleen het KWIV kwamen we er niet helemaal uit, dus hebben we ook de competenties van het Europese raamwerk e-CF ernaast gelegd en gecombineerd met politiespecifieke competenties. Dat heeft geleid tot een voorstel voor drie nieuwe KWIV-profielen waar we als Politie graag mee zouden willen werken. Het gebruikersoverleg KWIV gaat zich binnenkort over dat voorstel buigen.”

KWIV Zomerfinale: 27 juni

De werkgroep KWIV kijkt terug op een geslaagde dag vol frisse inzichten, nieuwe contacten en gedeelde praktijkervaringen. Zo hebben Logius en de Politie al de agenda getrokken om verder te praten over UX design. Voor de organisaties die nog redelijk aan het begin staan met de implementatie van KWIV: op dinsdag 9 mei (13.00-15.00) en maandag 5 juni (13.30-15.30) organiseert O&P Rijk een rijksbrede online informatiebijeenkomst. Deelnemers kunnen zich individueel aanmelden via kwiv@rijksoverheid.nl.

Zien we je dinsdag 27 juni bij de KWIV Zomerfinale in Utrecht? De uitnodiging volgt binnenkort.

Meer weten

  • Praktische vragen over de implementatie van KWIV? Stel ze aan de implementatiecoördinator van je organisatie.
  • Algemene vragen of aanmelden voor informatiebijeenkomsten KWIV? Mail naar kwiv@rijksoverheid.nl.
  • In de maak: instructievideo over KWIV en de relatie met het Functiegebouw Rijk (juni beschikbaar).