24 september 2-daagse workshop Organisatie- en informatiestrategie voor maatschappelijke ketens

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Den Haag

Samenwerking tussen zelfstandige organisaties stelt tegenwoordig nieuwe eisen aan onze manier van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. Ketenstructuren worden complexer en samenwerking wordt hectischer. Een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur biedt een goede basis voor communicatie in een maatschappelijke keten, maar komt vaak niet of moeizaam tot stand. Er is daarom behoefte aan een methode om te weten welke ketenprojecten kansrijk zijn, en hoe men de vereiste informatie-infrastructuur in een keten snel en succesvol tot stand kan brengen. ‘Keteninformatisering’ is zo’n methode.

Workshop

In een tweedaagse workshop verkennen de deelnemers wat de methode ‘Keteninformatisering’ te bieden heeft, en tot welke nieuwe oplossingen deze methode leidt. Daarbij wordt aandacht besteed aan keteninformatiserings-oplossingen voor persoonsherkenning en identiteitscontrole. Veel ketens ondervinden er nu al hinder van dat men niet goed weet met wie men van doen heeft of over wie het gaat. De methode ‘Keteninformatisering’ biedt nieuwe oplossingen die persoonsverwisseling, dossiervervuiling en foute beslissingen in ketens kunnen voorkomen zonder de privacy van het individu aan te tasten.

De eerste dag is gewijd aan achtergronden en theorie, de tweede dag aan toepassing van de methode Keteninformatisering op praktijkgevallen van de deelnemers. Daarbij gaat het zowel om ontwikkelen van nieuwe oplossingen als om vaardig optreden in ketenprocessen. Drie interventiemodellen voor de doorgaans moeizame overleg- en besluitvormingsprocessen in ketens komen aan de orde. Van de deelnemers wordt in de periode tussen de beide workshopdagen een stukje eigen voorbereiding gevraagd om de tweede dag van de workshop zo effectief mogelijk te maken. Aan het einde van de workshop kan de deelnemer een duidelijk beeld hebben van de nieuwe aanpak ‘keteninformatisering’ voor communicatie tussen en binnen ketens, en van de voor­waarden waaronder toepassing van keten­informatisering noodzakelijk en haalbaar is.

Voor wie?

De workshop is bestemd voor beleidsmedewerkers en -adviseurs, organisatieadviseurs, informatieadviseurs, projectleiders en programmamanagers met ervaring in en/of belangstelling voor ketenvorming, ketensamenwerking en de daarvoor noodzakelijke organisatie­grensoverschrij­den­de infor­ma­ti­se­ring. In de workshop neemt het benutten van elkaars ideeën en ervaringen een belangrijke plaats in. De groep wordt steeds zó samengesteld, dat verschillende maatschappelijke sectoren vertegenwoordigd zijn. Zo is onderlinge ervarings­uitwisseling extra nuttig.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en de aanmeldlink volgt.

Andere data

Naast de worskhop op bovenstaande datum is dezelfde 2-daagse worskhop ook beschikbaar op 26 september (dag 1) en 10 oktober (dag 2). Zie het evenement.