Werkomgeving

Onze toekomstige werkomgeving kent verschillende uitdagingen: gezondheid en veiligheid, afstemming op de gebruikers, hoge kosten voor (her)huisvesting, snel veranderende eisen en technologieën en stakeholders met uiteenlopende belangen. En ook, hoe creëren we een inspirerende werkomgeving waardoor gebruikers graag naar kantoor komen om (rijksbreed) goed te kunnen samenwerken? Om deze complexiteit te beheersen, biedt Rijksconsultants ervaren, onafhankelijke en toegewijde project- en programmamanagers die gespecialiseerd zijn in alle aspecten van de werkomgeving.

Wat kunnen wij betekenen voor opdrachtgevers?

Rijksconsultants heeft ruime ervaring op het gebied van project-, programma-, innovatie- en verandermanagement en kennis van de werkomgeving. Wij bieden gemandateerde opdrachtgevers (GO), integraal projectmanagers (IPM) en ondersteuners bij masterplanprojecten van de Rijksoverheid, huisvestingsadviseurs, maar ook interim management en denkkracht bij integrale beleidsvraagstukken.

Onze inzet is gericht op een werkomgeving die:

  • mensen verbindt, zowel binnen als buiten de grenzen van de rijksoverheid
  • mensen ondersteunt en inspireert bij het werken aan de maatschappelijke opgaves
  • duurzaam, veilig en gezond is en zich staande houdt in uiteenlopende toekomstige ontwikkelingen
  • gericht is op de omgeving door in te spelen op de specifieke kenmerken en bij te dragen aan de omgevingsontwikkeling

Hoe werken wij?

Wij sturen omvangrijke multidisciplinaire projecten aan en adviseren over het behalen van strategische doelen op het gebied van:

  • Aantrekkelijke huisvesting
  • Bevorderen van hybride werken
  • Regionale ontwikkelingsprogramma’s
  • Digitalisering (bv. Smart buildings)
  • Huisvestingsgerelateerde verander- en cultuurtrajecten

De manier van aansturing varieert van vertrouwde projectmanagement technieken (zoals GROTIK) tot meer Scrum, Agile en/of opgavegericht werken. 

Project in de spotlight

Begin 2024 werd in Haarlem het nieuwe kantoor van Rijkswaterstaat (RWS) aan het Surinamepad 90 officieel geopend. Het voormalige pand van de FIOD is gerenoveerd tot een modern en duurzaam kantoor met oog voor de omgeving.

Lees verder >>

Kenniskring Werkomgeving

Binnen Rijksconsultants hebben we de kenniskring Werkomgeving gevormd. Ons doel is kennisdeling en innovatie op het gebied van de werkomgeving voor onszelf en voor het Rijk in te zetten. De kenniskring bevordert maandelijkse uitwisselingen en met ons landelijk netwerk van rijkscollega's in tientallen de projecten hebben we een mooi overzicht van alle relevante ontwikkelingen op dit terrein.

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over wat Rijksconsultants kan betekenen op gebied van de werkomgeving? Neem vrijblijvend contact met ons op via contactrijksconsultants@rijksoverheid.nl.

Amy Immers-Lugtenburg, Conchita Petit, Ellen van den Berg, Fadya Sewbaks, Gijs de Smet, Jelma Miedema, Marc van Esch, Mirjam Fromberg, Nienke Cox, Peter Blokhuis, Robert van der Hoeven, Rodica Teodorescu, Ruud Overste, Tara Gobind