Hybride werken en huisvesting

Kennisdeling is belangrijk voor Rijksconsultants. Op deze pagina hebben we diverse documenten, tools en artikelen verzameld op het gebied van hybride werken en huisvesting. Mis je iets of heb je een aan- of opmerking, dan horen we dat graag via contactrijksconsultants@rijksoverheid.nl. Zo leren we van én met elkaar.

 • Werkdocument: Handreiking EnergieRijk Den Haag – deze handreiking van EnergieRijk Den Haag geeft professionals handvatten om de energietransitie van gebouwen te versnellen. Bekijk pagina 7 voor de visie van rijksconsultant Jack van den Kieboom.
 • Podcast: Persoonlijk leiderschap bij thuiswerken – in deze introductiepodcast vertelt rijksconsultant Anne-Marie Buis wat de aandachtspunten zijn bij thuiswerken en het leidinggeven op afstand.
 • Podcast: Balans in vertrouwen bij werken op afstand – in deze eerste podcast (van de driedelige reeks over thema’s rondom (management)dilemma’s in de veranderde werksituaties) bespreekt rijksconsultant Anne-Marie Buis samen met Jan Pieter Mook de balans in vertrouwen bij werken op afstand.
 • Podcast: De dilemma’s van hybride werken – in deze tweede podcast (van de driedelige reeks over thema’s rondom (management)dilemma’s in de veranderde werksituaties) bespreekt rijksconsultant Anne-Marie Buis samen met Jan Pieter Mook de dilemma’s van hybride werken.
 • Podcast: Omgaan met vervagende werkgrenzen – in deze derde podcast (van de driedelige reeks over thema’s rondom (management)dilemma’s in de veranderde werksituaties) bespreekt rijksconsultant Anne-Marie Buis samen met Jan Pieter Mook het omgaan met vervagende (werk)grenzen.
 • Werkdocument: Gespreksleidraad – deze leidraad biedt houvast om het eerste gesprek aan te gaan binnen je team. Zo bespreek je wat er de afgelopen periode gebeurd is, wat je daarvan geleerd hebt en welke richting je ziet voor de toekomst.
 • Presentatie: Hybride werken in drie stappen – deze presentatie laat zien hoe je het gesprek aan kunt gaan met je team over hybride werken. In drie handige stappen helpen we je met de daarbij behorende tools door het proces heen.
 • Werkdocument: Persoonlijk canvas hybride werken – dit canvas kun je zelf invullen om een overzicht te maken van waar jij staat als individu. Dit kan je helpen het gesprek aan te gaan binnen je team.
 • Werkdocument: Teamcanvas hybride werken – dit canvas kun je met je team invullen om te kijken waar je staat als team, wat de wensen en verwachtingen zijn en hoe je het beste met elkaar kunt communiceren om verbonden te blijven. Het helpt om goede werkafspraken te maken, waar iedereen zich in kan vinden.
 • Goodiebag: Digitale producten verzameld – deze goodiebag geeft een beeld van de veranderingen en dilemma’s die we als ontwikkelbedrijf zien ten aanzien van hybride werken. Ook bevat het een overzicht van de manieren waarop we teams en organisaties kunnen ondersteunen in hun eigen zoektocht naar ‘het nieuwe werken’.
 • Contactdocument: Hulp bij hybride werken – heb je hulp nodig bij hybride werken? Wil je weten waar je moet zijn, of bij wie je jouw vraag het beste kunt uitzetten? Dit contactdocument helpt je op weg.
 • Podcast: Rijkshuisvesting - kantoren van de toekomst – rijksconsultants én gemandateerd opdrachtgevers Peter Blokhuis en Klaas-Jan Engelsma gaan in gesprek met Jan Pieter Mook over Rijkshuisvesting. Door de coronacrisis werken we allemaal thuis, ook alle ambtenaren. Dit doen we nog steeds, maar binnenkort kunnen we hopelijk weer (deels) terug naar kantoor. Hoe gaat dat er dan uitzien? Welke gevolgen heeft de pandemie gehad voor de toekomst van huisvesting, welke plannen liggen er en welke pilots of experimenten gaan er lopen? Dat en meer in deze Rijksconsultants-podcast!

Helaas zijn op dit moment nog niet alle documenten, tools en PDF’s volledig toegankelijk. We werken hieraan en hopen het in 2023 aangepast te hebben.