Essay: ‘De opgave aan tafel’

Een publicatie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) over de praktijk van werken vanuit maatschappelijke opgaven.