Jong talent bij het RIG combineert betrokkenheid met ambitie

Stabiel, kansen, goede arbeidsvoorwaarden, én je draagt een steentje bij. Steeds meer maatschappelijk betrokken jongeren zien de overheid als een interessante werkgever. Voor AI-enthousiasteling Giulia Bössenecker was de kennismaking via een stage reden om via het Rijks I-Traineeship (RIT) verder te kijken naar de mogelijkheden. Nu krijgt ze alle kans om zich bij het Rijks ICT Gilde (RIG) te ontplooien in drie zeer diverse opdrachten.

Van Rijks I-trainee naar het Rijks ICT Gilde

Via psychologie en neuroscience ontdekken dat je toekomst ligt in AI. Giulia heeft met zijstappen haar gevoel gevolgd en belandde bij het RIG in een warm bad. Vanuit de bachelor psychologie kon ze via een minor programmeren doorstromen naar de master AI. Zij wilde zich tijdens deze master focussen op computational neuroscience, het snijvlak tussen AI en neuroscience. “Ik had verwacht het lab in te gaan in verband met mijn interesse voor neuroscience," zegt Giulia. Maar het liep anders.

Giulia Bössenecker: 'Ik vind afwisseling fijn omdat ik me dan op verschillende vlakken kan ontwikkelen' - Rijks ICT Gilde

Giulia Bössenecker

Tijdens de master ontdekte ze dat ze nog meer geïnteresseerd was in de ontwikkeling van verantwoorde artificial intelligence: “Ik moest een keer een paper schrijven over AI en ethiek en zag dat er best wel een groot gat was in onze maatschappij met kaders voor technologie. De ontwikkelingen in technologie gaan zo snel dat het moeilijk valt bij te houden met wet- en regelgeving. We hebben goede kaders nodig om AI te ontwikkelen, te stimuleren én dat tegelijkertijd op een verantwoorde manier te doen. Ik vroeg me af waar aan deze onderwerpen wordt gewerkt en dan kom je al snel bij de overheid terecht.”

Tijdens haar stage bij Digitale samenleving bij het ministerie van BZK, schreef Giulia haar scriptie over verantwoorde implementatie van machine learning algoritmes in overheidssystemen. “Ik vond het heel boeiend om bij die onderwerpen een brug te slaan tussen de technische en de beleidswereld. Door ChatGPT weten mensen nu wel iets meer over AI, maar eerder wist de gewone mens vaak niet wat AI precies is.” In die periode vernam ze van het bestaan van het Rijks I-Traineeship. Een aantal collega’s bij Digitale samenleving vertelden er heel enthousiast over. Ik heb gesolliciteerd en mijn paper bleek later heel erg aan te sluiten op de werkzaamheden van het RIG.”

"Ik vind afwisseling fijn omdat ik me dan op verschillende vlakken kan ontwikkelen"

Haar eerste opdracht via het RIT had betrekking op de Wet Open Overheid (Woo) bij BZK, en dat bleek een waardevolle leerschool. “Ik leerde de overheidsprocessen goed kennen, want de Woo gaat natuurlijk overal doorheen. Het werk was niet heel technisch, maar de kennis die ik daar heb opgedaan is wel heel waardevol."

Overkoepelende view

Die ervaring nam ze mee naar het RIG, waar ze nu drie zeer verschillende opdrachten uitvoert en waar ze zich naar eigen zeggen verder kan ontwikkelen.

Haar eerste opdracht betreft de IAMA-pilots. IAMA staat voor Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes. Dit is een methode in ontwikkeling waarmee overheden een afgewogen discussie kunnen voeren over de verantwoorde inzet en toepassing van algoritmes. Het RIG organiseert workshops voor overheidsorganisaties en helpt ze zo om het assessment optimaal in te zetten.

Hiervoor is Giulia gevraagd als projectleider. Dat doet ze voor het eerst en ze is blij met die kans: “Ik leer veel van en over organisaties, over contact met externe partijen bijvoorbeeld.” Zelf de regie te voeren bevalt haar wel: “Nu kan ik overwogen suggesties doen voor het project, omdat ik de overkoepelende view heb. Bijvoorbeeld welke organisaties we contact mee leggen, wat de vorm van de workshops wordt.” Het is wel druk vindt ze, want: “Je moet alles in de gaten houden. Ik krijg overigens wel goede begeleiding van mijn voorganger."

Data-oplossingen voor de kansspelsector

Daarnaast is ze gedetacheerd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), bij de afdeling Integriteit en Kansspelen. Daar doet ze, in samenwerking met de collega's van deze afdeling, onderzoek naar de mogelijkheden voor een technische implementatie van verschillende data oplossingen die relevant zijn voor het Nederlandse kansspelbeleid. Hierbij staat bescherming van de speler, en daarmee de burger, centraal. Giulia verkent nu de technische mogelijkheden voor deze data oplossingen, en schrijft daar een adviesrapport over. Van al haar werkzaamheden is deze opdracht het meest gericht op data en techniek.

Kabinetsvisie Generatieve AI

Verder werkt Giulia opnieuw bij Digitale samenleving binnen BZK, deze keer in het kernteam Kabinetsvisie Generatieve AI. “Ik schrijf hier elke week een nieuws- en wetenschapsupdate m.b.t. generatieve AI voor het kernteam. Ik ben daardoor zowel met studie als onderzoek bezig.” Giulia beaamt dat deze opdracht erg afwijkt van het projectleiderschap, maar die afwisseling bevalt haar juist wel. “Projectleiderschap is vooral handig om ervaring mee op te doen. Als ik dat in m’n carrière weer tegen kom weet ik welke valkuilen er zijn. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om mijn kennis van AI te blijven ontwikkelen.”

Dat kan volgens haar bij Digitale samenleving, omdat die samengestelde club mensen echt boven op de meest recente ontwikkelingen zit. “Dat werk geeft me de kans om ook op het terrein van beleidsadvisering kennis op te doen, hoe dat in elkaar steekt. Het meewerken aan een kabinetsvisie is ook helemaal nieuw voor me. En ook heel waardevol."

Goed plannen

Kansen genoeg dus, maar hoe combineer je als starter drie drukke en heel verschillende opdrachten? Het is soms even zoeken, maar Giulia blijkt zich goed te redden en heeft duidelijk geluisterd naar haar eerste begeleider. “Tijdens mijn eerste opdracht viel het nog wel mee met de werkdruk. Desalniettemin benadrukte mijn eerste begeleider dat het heel belangrijk is je werk-privé balans goed in de gaten te houden. Daarvoor is het belangrijk om goed te plannen, zodat je ‘s avonds niet nog iets moet afmaken. In de ochtend maak ik nu een overzicht van alles wat vandaag moet en desnoods ook voor de volgende dag.

Ondertussen heeft ze wel geleerd om niet teveel hooi op haar vork te nemen. Dat is ook een tip die ze aan startende collega’s wil meegeven. “Ik vind heel veel leuk, maar het is ook OK om een keer nee te zeggen, want anders ben je alleen maar aan het werk."

Informatie delen in het RIG-netwerk

Ze heeft zelf veel aan de RIG-collega’s bij haar dagelijkse bezigheden. “We hebben een groep die zich bezighoudt met Data, AI en ethiek, en daar wordt veel informatie gedeeld. Mensen staan er echt voor open als je vragen hebt.” Ze vindt het interessant dat er zoveel verschillende expertises binnen hetzelfde domein technologie vallen. “Ethiek bijvoorbeeld, maar ook software development of data visualisatie. Dus is er altijd wel iemand die je kan helpen met een probleem waar je niet uitkomt. En de samenwerking gaat goed, iedereen is heel ambitieus en wil kansen pakken."

Giulia vindt dat de activiteiten van het RIG nog wel extra aandacht verdienen. “Het concept vind ik heel aantrekkelijk, dat ministeries adviseurs binnen de overheid kunnen inhuren in plaats van een externe partij. Het is mooi dat het RIG die expertise intern wil houden en delen binnen de overheid."

Voor haar is de overheid een aantrekkelijke werkgever vanwege alle kansen, maar ook omdat de werk-privébalans op orde is. Jonge mensen zijn volgens haar ook steeds meer geïnteresseerd maatschappelijk werk. Dat iedereen bij het RIG plezier heeft in het werk komt volgens haar ook doordat de onderwerpen die spelen belangrijk zijn.

Bijdragen aan het grote geheel

De ambitie van haar RIG-collega’s om kennis te delen en elkaar te helpen werkt motiverend, net als de bijdrage die ze kan leveren in de samenleving. “Ik heb echt bewust voor de overheid gekozen, omdat je hier de mogelijkheid hebt je in te zetten voor de maatschappij. Neem bijvoorbeeld de IAMA-pilots. Met IAMA wil je voorkomen dat er mensenrechten worden geschonden wanneer een algoritme wordt ingezet. Het is een mooie kans om daar aan bij te kunnen dragen."

Voor haar is de overheid een aantrekkelijke werkgever vanwege alle kansen, maar ook omdat de werk-privé balans op orde is. Jonge mensen zijn volgens haar ook steeds meer geïnteresseerd in maatschappelijk werk. Dat iedereen bij het RIG plezier heeft in het werk komt volgens haar ook doordat de onderwerpen die spelen belangrijk zijn.

Ook bij haar werk voor Digitale samenleving ziet ze dat haar werk impact kan hebben op het grote geheel. “Generatieve AI ontwikkelt zich zo snel, dat heeft heel veel effect. Neem bijvoorbeeld door AI gegenereerd nepnieuws, of door AI gegenereerde afbeeldingen die niet van echt te onderscheiden zijn. Door mee te werken aan een kabinetsvisie kun je ook weer een verantwoorde ontwikkeling van nieuwe technologieën stimuleren. Met de nadruk op verantwoord,” voegt ze er duidelijk aan toe.

Techneuten en leken verbinden

Al die verschillende opdrachten roepen de vraag op welke kant zij zich op beweegt in de toekomst. Dat vindt ze nu nog lastig te bepalen, omdat er op dit moment veel interessante uitdagingen op het gebied van technologie zijn. Maar ze denkt er wel over na. “Ik zou mijn technische kennis willen gebruiken om een soort brug te creëren tussen de technische wereld en niet-technische wereld, een vertaling maken voor de geïnteresseerden.” Ze refereert aan haar opdracht bij BZK, waarbij ze zelf onderzoek doet naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI. “Ik zou iets willen doen dat daarop lijkt, maar dan in het groot. De werelden van techneuten en leken met elkaar verbinden.”