Is jouw organisatie klaar voor IAMA? Ontdek het in onze pilot

De Tweede Kamer wil een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) verplicht stellen voor het gebruik van AI door de overheid. Wil je leren hoe je deze mensenrechtentoets uitvoert voor jouw provincie, gemeente of overheidsorganisatie? Doe mee aan de IAMA-pilot.

De IAMA helpt risico’s voor mensenrechten bij de inzet van algoritmen in kaart brengen en passende maatregelen te nemen. Veel overheidsorganisaties werken met algoritmen die invloed hebben op de publieke dienstverlening, daardoor directe impact kunnen hebben op mensenlevens, en een groot effect op het vertrouwen van burgers. Kijk maar naar de gevolgen van de Toeslagenaffaire. Daarom is aandacht voor de ethische consequenties van algoritmen óntzettend belangrijk. Wil je als organisatie toekomstbestendig zijn én voorbereiden op nieuwe regelgeving, dan moet je aan de slag met de ethiek achter je algoritmen.

Ethiek leer je door te doen

De IAMA helpt organisaties om data-ethiek goed toe te passen. Dat houdt in: kritische afwegingen maken tussen wat technisch kan, juridisch mag en ethisch wenselijk is. Een complexe, sterk context-afhankelijke opgave. Vaak wordt deze uitbesteed, terwijl het juist voor overheidsorganisaties enorm waardevol is om de IAMA zelf uit te voeren. In de pilot leer je hoe je de toets gebruikt en het bewustzijn rondom data-ethiek in je organisatie vergroot. Het is een goede eerste stap naar verantwoord gebruik van algoritmen. Ethisch handelen leer je niet uit een boekje. Je leert het door te doen.

Nog enkele plekken beschikbaar

Meedoen aan de pilot is gratis. De enige voorwaarde is dat jouw organisatie een algoritme beschikbaar stelt voor analyse. De pilot duurt drie dagen verdeeld over drie weken. Interesse? Stuur dan vóór 7 april een e-mail met motivatie naar het Rijks ICT Gilde: RIG@rijksoverheid.nl. Komt jouw organisatie in aanmerking voor deelname, dan volgt een uitnodiging voor een gesprek.

LET OP: De deadline is verstreken

Organisatie

De IAMA-pilot vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht en het Rijks ICT Gilde.