Als team aan de slag bij Logius

Waarom één ICT-specialist inhuren als je een op elkaar ingespeeld team kunt krijgen? Mick Hoogendam, Tijmen van den Brink, Abi Mourad en Robin Alderliesten werken via het Rijks ICT Gilde (RIG) bij Logius binnen het programma Vertegenwoordigen. Zij bouwden iets dat er nog niet was, maar waar wel veel behoefte aan was.

Toen tech lead en scrummaster Robin Alderliesten een jaar geleden in dienst trad bij het RIG, kwam hij bij presentaties over projecten en programma’s steeds dezelfde namen tegen. ‘Mick Hoogendam, Tijmen van den Brink en Abi Mourad; drie allround (full stack) ontwikkelaars die in meerdere projecten hebben samengewerkt. Ik heb ze ooit “het Dream Team” genoemd, vanwege alle succesverhalen.’ En die term is, tot milde gêne van de heren, blijven hangen.

De opdracht

Bij Logius kregen de mannen de opdracht een digitale oplossing te bouwen voor het aantonen of een volwassene bevoegd is om op te treden namens een kind. Dat kan nodig zijn wanneer een ouder het patiëntdossier wil inzien van zijn of haar kind of met een kind de grens over wil reizen. De pilot Ouderlijk Gezag in de zorg is een onderdeel van het programma Vertegenwoordigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Na een jaar bouwen is dit deel van het werk klaar voor een volgende fase.  Het is een langverwachte toepassing, die ook zeer nuttig kan zijn voor de politie en voor instanties als Veilig Thuis.

Het proces

De digitale oplossing, een module voor het bepalen van gezag, moest vanaf nul worden gebouwd, omdat er nog niets vergelijkbaar was. Allereerst zocht een team inhoudelijke experts uit aan welke regels een persoon moet voldoen, wil die ouderlijk gezag hebben. Getrouwde ouders hebben bijvoorbeeld automatisch gezag over een kind. Zijn de ouders niet getrouwd en is er geen sprake van geregistreerd partnerschap, dan krijgt alleen de moeder ouderlijk gezag. Deze en andere regels moeten zo worden vertaald dat de computer ze kan begrijpen.

De solution architect van het team maakte de vertaling van de juridische regels naar een set implementeerbare regels waaraan is af te leiden dat iemand het ouderlijk gezag heeft over een kind. Vervolgens bouwde het team de software die deze regels kan toepassen op gegevens uit het Basisregister Personen (BRP). Tijmen: ‘Aangezien het BRP iedere 24 uur wordt ververst, werkt de module altijd met gegevens die niet ouder zijn dan een dag.’ Op dit moment is er nog geen digitale voorziening voor het aantonen van ouderlijk gezag. Gegevens moeten handmatig gecontroleerd worden, bijvoorbeeld in het BRP. De douane werkt met een papieren formulier. Robin: ‘Nergens kan momenteel met de zekerheid en diepgang van de afleidingsregels worden bevestigd dat er sprake is van wettelijk/ouderlijk gezag.’

Als team aan de slag bij Logius - UBR| Rijks ICT Gilde

Vlnr.: Tijmen van den Brink, Robin Alderliesten en Abi Mourad

Agile

Het implementeren van de afleidingsregels was een fikse klus, die in diverse iteraties is geklaard. ‘We voerden gegevens in en controleerden bij de expertgroep (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG)/BRP) of de uitkomsten de gewenste waren. Met de terugkoppeling stelden we een en ander bij, waarna we weer testten, weer terugkoppelden.’ Zo hebben ze ook fouten uit de afleidingsregels weten te identificeren. Niet goed was niet erg in dit geval, het iteratieve handelen hoort bij het proces van agile werken. Stapje voor stapje wordt alles afgesteld tot het goed is. Tijmen: ‘Met de watervalmethode waren we nu nog niet eens gestart.’

Rolverdeling

Een van de redenen waarom het team goed samenwerkt, is dat de developers algemeen inzetbaar zijn. Iedereen kan alles oppakken, ook van elkaar. Ze verschillen wel in specialisaties en interesses. Mick en Tijmen zijn echte DevOps’ers met veel kennis van het platform waarop we werken, waarbij Mick wat meer de Ops-kant pakt en Tijmen meer de Devs-kant, en Abi is een echte front-ender. ‘De zichtbare kant,’ licht hij toe en verduidelijkt vriendelijk: ‘Als Tijmen en Mick er een puinhoop van maken, kijkt iedereen naar mij.’ De heren knikken enthousiast dat dit klopt.

Dat is natuurlijk niet echt zo, ze pakken alles gezamenlijk op, maar zo tijdens het interview is de sfeer bijna uitgelaten. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld mogen zelfs ICT-specialisten vanachter hun schermen weg om elkaar weer te ontmoeten. Het is de tweede keer in twee jaar dat ze elkaar op locatie treffen. De andere dagen hebben ze contact via een permanente videoverbinding, wat volgens Robin veel weg heeft van een kantoorsimulatie. ‘Je hoort iedereen werken en kunt ook gewoon dingen aan elkaar vragen.’ Tijmen: ‘Voor managers was thuiswerken echt een cultuurschok. Alle specialisten waren blij, konden we gewoon ons werk doen vanaf onze eigen, effectieve werkplek.’ ‘En het scheelt twee uur reistijd per dag,’ vult Abi aan.

Ervaring en wensen

Mick en Tijmen kennen elkaar uit hun tijd als Rijks I-trainees en hebben samen al aan meerdere projecten gewerkt. Abi ontmoette hen toen zij in dienst kwamen bij het Rijks ICT Gilde, waar hij al werkte. Met zijn drieën werkten ze aan diverse projecten binnen de overheid, waaronder het spoedproject Corona vaccinatiedashboard (Beveiligde Registratie Bijzondere Assets (BRBA). ‘Door de afwisseling is het zo leuk bij het RIG,’ zegt Mick. In ieder project doen ze kennis op die overal binnen de Rijksoverheid gebruikt kan worden. Het Standaard Platform, Java, Kubernetes, koppeling met DigiD. ‘Het datamodel van het BRP kunnen we inmiddels dromen.’ Abi is nu ook deskundig in alle verschillende elementen van de huisstijl van de Rijksoverheid: ‘Michaëla Tan van het RIG levert de UX-ontwerpen aan en ik “knoop” die vast aan de achterkant. Omdat de Rijksoverheid niet echt een vaste huisstijl heeft, is alles custom design.’ Robin herinnert het team er aan dat ze ook nog heel nonchalant een vertaalelementje hadden gebouwd dat nog niet bestond (voor de liefhebbers: een BRP-adapter die SOAP/XML omzet naar REST/JSON). Ze waren het alweer bijna vergeten.