Mycelia

Mycelia is een jong, dynamisch en energiek onderdeel van het Rijks ICT Gilde dat met verantwoorde inzet van data en AI maatschappelijke impact realiseert. Dit doen ze door relevante vraagstukken te beantwoorden en in te vullen zonder afbreuk te doen aan de publieke waarden en grondrechten waar de overheid voor staat. Met enthousiasme en specifieke kennis werken de data- en AI-experts van Mycelia aan impactvolle en ethisch verantwoorde projecten voor de publieke sector en werken ze samen met organisaties en experts om zo van elkaar te leren, te groeien en te ontwikkelen.

Waarom de naam Mycelia?

De naam Mycelia is het meervoud van het mycelium. Dat is een intelligent netwerk van schimmeldraden, dat vooral onder de grond groeit. Mycelia zijn echte bodemhelden en van essentieel belang voor een gezonde bodem. Ze ontwikkelen vaak lange draden die zich steeds verder vertakken. Zo ontstaat er onder de grond een uitgebreid netwerk. Door organisch materiaal af te breken en bouwstenen ter beschikking te stellen aan het ecosysteem zijn deze mycelia buitengewoon nuttig voor allerlei planten en dieren.

Mycelia is dus een netwerk. Ook bij het onderdeel Mycelia werken we samen in netwerken. Hoe meer verbindingen we leggen, hoe sterker we zijn. We maken steeds nieuwe connecties met data en met andere organisaties samen met onze eigen datahelden. Door de groei van data en de opkomst van AI zien wij een overheid ontstaan die nooit meer hetzelfde zal zijn. Verantwoorde inzet van AI en vertrouwen is en wordt daarom steeds belangrijker. We geloven in elkaar helpen en ondersteunen en een eerlijke en transparante overheid. We willen een betere wereld voor de volgende generaties achterlaten.

Nieuwe pilot: Assessment voor verantwoorde AI

Artificiële Intelligentie komt voor in steeds meer aspecten van ons leven. Het zit in allerlei apparaten die we voor werk en privé gebruiken. De technologie, gebaseerd op data- en algoritmen, kan van pas komen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken over energie, duurzaamheid of zelfs armoede. Hoe beoordeel je de betrouwbaarheid van zo’n technologie? En hoe kun je hem als overheid verantwoord gebruiken? Dat onderzoeken we in de pilot.

Contact

Wil je meer weten over Mycelia, heb je vragen of wil je in contact komen met ons? Stuur een mailtje naar RIG@rijksoverheid.nl.