Contact Rijks ICT Gilde

T: 088 - 3713123

E: RIG@rijksoverheid.nl

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN DEN HAAG 

Het Rijks ICT Gilde is gevestigd in het Rijkskantoor Beatrixpark in Den Haag (tegenover Station Laan van NOI).

Ons postadres

Rijks ICT Gilde
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn