De eerste vier maanden van Datatrainee Alany

Op 1 september startte Alany Reyes Pichardo als Datatrainee bij het Rijks I-Traineeship (RIT). De keuze om zich aan te melden bij het RIT was voor haar erg logisch: ze wist al dat ze bij de Rijksoverheid wilde werken en merkte tijdens haar studie dat haar interesse in datascience groter werd door de vakken die ze volgde op het gebied van kwantitatieve onderzoeksmethodes. Ze is onderhand halverwege haar eerste opdracht van het RIT, bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hoe zijn de eerste vier maanden verlopen? En wat waren haar verwachtingen?

Alany is 23 jaar oud en woont in Delft. Voor zij Datatrainee werd, rondde Alany de bachelor Liberal Arts and Sciences af aan de Universiteit Leiden. Daar deed zij ook een master Bestuurskunde met een focus op beleidseconomie. Alany: 'Tijdens mijn studie maakte ik kennis met datascience. Voor de onderzoeken die ik uitvoerde zette ik datascience in en ik merkte dat ik dat heel leuk en interessant vond. Hierdoor besloot ik dat ik deze kennis en mijn dataskills wilde uitbreiden, bij voorkeur bij de Rijksoverheid om iets te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Voor mijn vervolgstap ben ik daarom online gaan zoeken naar traineeships bij het Rijk en toen vond ik het Rijks I-Traineeship. Wat me vooral aansprak was het leer- en ontwikkeltraject.'

Alany Reyes Pichardo
Alany Reyes Pichardo

De perfecte match

In de afrondende fase van haar studie liep Alany stage bij het Europees Economisch en Sociaal Comité. Ze vertelt: 'Tijdens mijn stage leerde ik wat meer over het klimaat- en landbouwdomein. Ik hield me hier vooral bezig met het ondersteunen van opinieprocessen op het gebied van circulariteit, agricultuur en duurzaamheid. Ook op lokaal niveau spreekt het me erg aan hoe gemeenten samenwerken aan de klimaatopgave. Het leek me daarom leuk om tijdens het traineeship meer te leren over hoe de Rijksoverheid Europese wetgevingen vertaalt naar landelijk beleid en om aan de slag te gaan binnen de klimaat- en energietransitie. Dit heb ik ook aangegeven tijdens de selectiegesprekken. Mijn eerste opdracht van dit traineeship is bij EZK, binnen het Directoraat-Generaal Klimaat en Energie. Het is echt een perfecte match.'

In haar eerste paar maanden bij EZK werkte Alany mee aan de ontwikkeling en uitwerking van de datakoers voor de DG Klimaat en Energie. In deze koers staat beschreven hoe data kan bijdragen aan het behalen van de klimaat- en energieambities. Sinds kort houdt Alany zich meer bezig met de digitalisering binnen de directie Strategie Energiesysteem. Alany: 'Ik houd zoveel mogelijk bij welke digitaliseringstechnologieën interessant kunnen zijn voor de energietransitie, en daarmee ook voor de hele maatschappij. Ik spreek hiervoor met veel contactpersonen buiten de Rijksoverheid en denk mee aan hoe de kansen van data en digitalisering zoveel mogelijk benut kunnen worden door de organisatie.'

Verwachtingen

'Mijn verwachtingen over de sociale kant van dit traineeship zijn wel redelijk uitgekomen. Er zijn een aantal activiteiten georganiseerd en die waren erg gezellig. Soms hebben deze activiteiten een serieuze ondertoon over de opdrachten die mijn medetrainees en ik doen, maar het is dan juist wel mooi om te zien dat iedereen bereid is om elkaar te helpen. Bovendien is er een groepje trainees die ik regelmatig spreek, of waar ik buiten werktijd mee afspreek', vertelt Alany. Zij en de trainees uit haar lichting hebben al een aantal leer- en ontwikkeldagen gevolgd, maar deze waren nog niet erg gefocust op de tracks ICT, Data en Cyber. Alany: 'Ik ben erg benieuwd hoe de leer- en ontwikkeldagen verder worden ingevuld. Het is sowieso fijn dat je later in het traineeship meer de ruimte krijgt om zelf te kiezen welke trainingen, workshops of opleidingsdagen je wilt volgen. Als Datatrainee kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor een leer- en ontwikkeldag die wat meer thuishoort bij de Cybertrack.'

'Het mooie aan het Rijks I-Traineeship is dat je bij je volgende opdracht kan kiezen voor een andere organisatie, ander onderwerp en een ander soort opdracht.'

Van technisch tot beleid

Qua opdracht wist Alany niet zo goed wat ze kon verwachten. Ze vertelt: 'Ik dacht eigenlijk dat ik redelijk fanatiek aan de technische kant van datascience zou werken. Dat is niet het geval: ik werk nu aan beleid. Je hebt dus ook geen hele technische achtergrond nodig, hoewel het uiteraard wel fijn is om er een beetje kennis van te hebben. Het mooie aan het Rijks I-Traineeship is dat je bij je volgende opdracht kan kiezen voor een andere organisatie, ander onderwerp en een ander soort opdracht. Wil je proeven van een technische opdracht, een ingewikkeld bedrijfsvoeringsvraagstuk oplossen of je juist onderdompelen in beleid? Het kan allemaal, want tijdens dit traineeship kun je ontdekken wat bij je past. Geen enkele opdracht van de Rijks I-trainees is hetzelfde.'

Uitdagende maar interessante start

Het fulltime werken was geen onbekend terrein voor Alany: tijdens haar stage bij Europees Economisch en Sociaal Comité werkte ze ook 40 uur per week. Alany: 'Bij de start van dit traineeship kwam er echter wel veel op me af. Ik moest even wennen aan de cultuur bij de Rijksoverheid. Rijksmedewerkers spreken bijvoorbeeld een eigen taal vol afkortingen. Bovendien ontmoet je veel medetrainees, ga je werken binnen een voor jou onbekende organisatie en daarin probeer je je weg te vinden. Je leert en doet heel veel in een korte tijd en dat is best intens en uitdagend. Op den duur merk je echter dat je het werk en de stof wat meer eigen maakt. Het onderwerp waar ik me mee bezighoud, vind ik sowieso erg interessant. Het is ook leuk om te zien dat de onderwerpen en dossiers waar we binnen EZK hard aan werken, aandacht krijgen in het nieuws: daar doe je het uiteindelijk voor. Al met al is het dus redelijk uitdagend, maar op een leuke en positieve manier.'