5 jaar Mindful Rijk

“Persoonlijk, feestelijk, interessant en inspirerend.” Zo typeerden de aanwezigen het 5-jarig lustrum van Mindful Rijk. Meer dan 50 relaties en samenwerkpartners van Mindful Rijk kwamen op 9 oktober bijeen in Blyenberg, Den Haag om stil te staan bij deze bijzondere mijlpaal.

Impact

Bart Hansma heette de aanwezigen welkom. Na een korte terugblik en een interactieve quiz over het gedachtengoed van Mindful Rijk vertelde programmamanager Inge Witkamp over haar toekomstige ambitie. “Mindful Rijk wil graag samenwerken met de verschillende traineeprogramma’s zodat deze medewerkers aan het begin van hun loopbaan de tools krijgen aangereikt om wendbaar en bevlogen te blijven in deze complexe en veranderende samenleving. Daarnaast wil Mindful Rijk onderdeel worden van de staande rijksorganisatie om nog meer impact te hebben binnen het Rijk.”

Tijd heeft twee gezichten

Schrijfster en filosofe Joke Hermsen nam de aanwezigen mee in haar verhaal over nieuwe bevlogenheid. Of zoals ze zelf zegt: “Haar filosofische improvisatie op het thema tijd”. Joke deed 15 jaar onderzoek naar de relatie tussen tijd, creativiteit en het welzijn in de wereld. Ze vroeg zich af hoe het mogelijk is dat we in deze tijd waarin we op alle mogelijke manieren tijd kunnen besparen, toch nog steeds het gevoel hebben dat we tijd te kort komen en moeten haasten. Tijd heeft twee gezichten: een tijd die we kunnen meten (het tikken van de klok) en de tijd die we ervaren (flow). Het is belangrijk dat deze twee met elkaar in balans zijn. Als dit niet zo is, dan ervaar je werkdruk en stress. Hier verandering in brengen begint met bewustzijn. 

Voorbeeldgedrag

Onder leiding van Mark Frequin van Café Reuring gingen Richard Lennartz, Ellen Viergever en Joke Hermsen met elkaar in gesprek over bevlogenheid en bewustwording voor duurzame verandering. Nieuwe vaardigheden en mindset zijn daarbij onontbeerlijk. Zoals stilstaan en bewustwording en een goed gesprek kunnen voeren met elkaar. Maar ook naar elkaar kunnen luisteren en je in een ander kunnen verplaatsen. Pas dan laten mensen zien wie ze zijn en ontstaat inspiratie en bevlogenheid. Goed voorbeeldgedrag is belangrijk. Ook in de ambtelijke top van de organisatie. Regelmatig reflecteren, reflectie agenderen en elkaar scherp houden speelt daarin een belangrijke rol.

Nee zeggen

Joke Hermsen vertelt dat er verschillende dingen zijn die je in staat stellen om daadwerkelijk iets te veranderen. Reuring veroorzaken, het lef om nee te zeggen, geloven in wat onmogelijk lijkt en enthousiasme. Dat heeft allemaal te maken met vaardigheden en mindset en dat is aan te leren.

Reflectie organiseren en agenderen

Ellen Viergever geeft aan dat het belangrijk is om de moed te hebben het gesprek aan te gaan en iemand uit te vragen: waarom doe je wat je doet? “Dat kan soms wat schuren maar juist van dat ongemak kunnen we leren.”

Olievlek

Richard Lennartz benadrukt het belang om elementen en instrumenten van Mindful Rijk hoger op de agenda te krijgen. Pas dan kun je binnen het rijk echte verandering tot stand brengen. Om dit kracht bij te zetten riep hij alle aanwezigen op om hun leidinggevende of achterban bij thuiskomst iets te vertellen over het programma of gedachtengoed van Mindful Rijk. “Zodat we met elkaar een olievlek kunnen creëren waarmee we kunnen bijdragen aan het daadwerkelijk veranderen van de overheid, waarmee we ons nog beter kunnen inzetten voor de maatschappij.” Dit sluit mooi aan bij de missie van Mindful Rijk: “Een toekomstbestendige Rijksoverheid met wendbare en bevlogen medewerkers.”

Ter afsluiting mochten de aanwezigen hun wens voor Mindful Rijk vleugels geven met behulp van een papieren vliegtuig. Wij hopen van harte dat al deze mooie wensen uit mogen komen. We danken iedereen voor hun aanwezigheid, bijdrage en enthousiasme. Op naar de volgende 5 jaar!