Marjolein stelt zich voor

Over Marjolein de Ridder, adviseur en trainer bij Mindful Rijk.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Mindful Rijk?

Mindful Rijk heb ik leren kennen toen ik nog bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkte en meedeed aan het jaarlijks terugkerende festival van Mindful Rijk over werkplezier. Ik was erg enthousiast over de handvatten die ambtenaren daarin aangereikt krijgen voor meer plezier en grip op hun werk en de rol die mindfulness daarbij kan spelen.
Mindfulness leert je om beter naar jezelf te luisteren, naar je intrinsieke motivatie, drijfveren en talenten. Daarmee heeft mindfulness mij geholpen in mijn zoektocht naar hoe ik mijn eigen werkende bestaan het beste vorm kon geven. Ik besloot part-time gaan werken als outdoor life coach en runningtherapeut. Na een opleiding tot mindfulness trainer kon ik in 2021 bij Mindful Rijk aan de slag.

Waarom binnen de overheid?

Bij de overheid werken mensen die zich willen inzetten voor de publieke zaak. Het willen bijdragen aan positieve verandering is voor mij ook altijd een belangrijke professionele drijfveer geweest. Ambtenaren hebben met hun werk echt invloed op onze maatschappij en ons land. Het is dus van groot belang dat wij dat met aandacht doen en niet op de automatische piloot, want onze keuzes hebben consequenties voor de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Een bewuste werkcultuur binnen het Rijk is dus in het belang van Nederland. En daarmee is mindfulness niet iets dat mensen alleen maar thuis en in hun eigen tijd moeten doen. Het is onderdeel van goed werkgeverschap van het Rijk dat medewerkers zich in mindfulness kunnen bekwamen.  

Ik ben daarom heel blij dat ik de leergang Bewust Ambtelijk Vakmanschap mag geven. De houdingskwaliteiten uit de mindfulness zijn namelijk ook heel belangrijk voor het vak van ambtenaar. De openheid en nieuwsgierigheid die in de mindfulness centraal staan, kunnen je bijvoorbeeld helpen beter te onderzoeken wat er in de samenleving en bij de burger leeft. Mindfulness leert je ook beter omgaan met grote complexiteit, situaties die niet zwart of wit zijn, dilemma’s, en ongemakken die horen bij het dienen van het algemeen belang en het werken bij de overheid.

Waarom is mindfulness zo belangrijk?

Mindfulness is een vaardigheid die ons kan helpen beter om te gaan met uitdagingen op het werk, zoals het omgaan met de waan van de dag, de altijd volle inbox, de druk van de verantwoordelijkheid die werken bij het Rijk met zich meebrengt. Maar het brengt ons nog zoveel meer. Mindfulness heeft mij enorm geholpen de verbinding met mijzelf te herstellen en compassie naar mijzelf toe te hebben. Mindfulness stelt je in staat om te leven op een manier die jou recht doet, om je authentieke zelf te zijn en meer innerlijke rust te ervaren. Dat heeft ook een positieve weerslag op de verbinding die je ervaart met je werk en je collega’s. Met mijn achtergrond als onderzoeker vind ik het erg interessant om bij Mindful Rijk te kijken naar het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness en de impact van onze eigen trainingen. Ik vind het mooi om te zien dat er steeds meer overtuigend bewijs is voor hoeveel mindfulness kan betekenen op de werkvloer.