Handen en voeten aan Bewust Ambtelijk Vakmanschap

'Ik heb geleerd afstand te creëren tussen mezelf en emoties, waardoor ik beter de rust kan bewaren en kan reflecteren op hoe ik met een uitdagende situatie wil omgaan.'

'Ik ben milder geworden en kan nu opener luisteren en kijken naar mijn collega’s. Meer begrip en het besef dat we het samen moeten doen.'

Deze leergang combineert de principes van mindfulness en positieve psychologie met de waarden die je hebt vanuit de rol als Rijksambtenaar. Je neemt bewust de tijd om te reflecteren op jouw unieke rol binnen de Rijksoverheid. Komt dit overeen met jouw persoonlijke waarden? Hoe ga je om met dilemma’s? Deze leergang is een cadeau aan jezelf als jij vanuit je eigen waarden wilt werken aan een betere samenleving.

Ambtelijk vakmanschap

Zoektocht naar een nieuwe balans

Onder de noemer Ambtelijk Vakmanschap werken we binnen de Rijksoverheid daarvoor met elkaar aan het versterken van onze professionaliteit, manieren van (samen-)werken en organisatiecultuur. Transparantie, integriteit, vakkundig, openheid zijn hierin enkele belangrijke pijlers. En ja, dat levert spanning en nieuwe dilemma’s op. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met bureaucratie en blijf je toch innoveren en experimenteren? Fouten maken mag, wordt er vaak gezegd maar is dat wel zo? Hoe ontwikkel je je voelsprieten om informatie te kunnen duiden of een open gesprek te voeren? Hoe ga je van ‘oud denken’ naar ‘om denken’? Hoe beweeg jij je in dat krachtenveld, van geschreven en ongeschreven regels? Kortom, een zoektocht naar een nieuwe balans en een andere manier van werken die past bij de uitdagingen van deze tijd en onze verantwoordelijkheid.

Bewustwording

In een tijd waar het tempo hoog ligt en de werkdruk vaak groot is, is niet altijd de tijd om te vertragen of een pas op de plaats te maken. Toch ligt daar de sleutel voor een duurzame oplossing. Die begint bij bewust worden van eigen en andermans patronen en het effect van je handelen, van actie en reactie en de dynamiek van de complexe praktijk. Dat leer je onder meer door van een afstand naar situaties te kijken en daarop te reflecteren. Maar ook door de tijd en aandacht te nemen om bewust te luisteren naar wat er echt gezegd wordt. Waarbij je je eigen oordelen en filters opzij kunt zetten. Zo kunnen echte dialogen respectvol gevoerd worden en wordt ieders geluid gehoord. Reflectie op en bewustwording van eigen gedrag is fundamenteel!

Inge Witkamp, programmamanager Mindful Rijk.

Inge Witkamp, programmamanager Mindful Rijk: “De leergang Bewust Ambtelijk Vakmanschap maakt je meer bewust en leert je hoe je met bewustere keuzes meer impact kunt hebben en uitkomsten en resultaten kunt beïnvloeden.

Het is geen handleiding of stappenplan hoe je met een dilemma moet omgaan. De leergang is bedoeld om je reflecterend vermogen te vergroten zodat je met een nieuwsgierige open houding vanuit professionaliteit kunt werken".

Inhoud van de leergang

De leergang is praktijkgericht, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en heeft veel diepgang. De sessies sluiten aan bij de belangrijkste thema’s van Ambtelijk Vakmanschap. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Werken vanuit professionaliteit
  • Observeren op verschillende niveaus
  • Versnellen door te vertragen
  • Inclusief denken
  • Bewust luisteren
  • Actie en reactie bij tegenspraak
  • Werken vanuit de maatschappelijk opgave
  • Growth Mindset: van individueel vakmanschap naar ambtelijk vermogen

Start
De leergang Bewust Ambtelijk Vakmanschap bestaat uit 9 online bijeenkomsten. De eerste leergang start 9 november. Aanmelden kan via het Leer- en ontwikkelplein (LOC)

Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden en hoe deze leergang jou of je team kan helpen in het ontwikkelen of verstevigen van Ambtelijke Vakmanschap? Neem dan contact op via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.
Wil je meer weten over Ambtelijk Vakmanschap binnen de Rijksoverheid. Kijk dan hier Grenzeloos Samenwerken.