Voor rijksorganisaties

Elke rijksorganisatie kan het KWIV implementeren. Organisatie-inrichting helpt rijksorganisaties bij het implementeren van het KWIV en biedt ondersteuning in de vorm van advies, informatiesessies en een training.

Functiegebouw Rijk en KWIV

Het Functiegebouw Rijk (FGR) biedt de basis voor medewerkers en leidinggevenden voor het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in personeelsgesprekken. Ook geeft het FGR geeft inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid door de loopbaan- en leerlijnen. Het KWIV vormt hierop een aanvulling - specifiek voor IV-functies.

Het KWIV bestaat uit 61 kwaliteiten (KWIV)-profielen, waarbij per KWIV-profiel specifieke competenties, kennis en trainingen zijn geformuleerd. In het implementatietraject krijgt iedere medewerker één (best passend) KWIV-profiel. De profielen helpen om gericht en eenduidig naar IV-competenties te kijken. Dat biedt voordelen voor de medewerker, de leidinggevenden en de organisatie.

Rijksorganisaties die niet het FGR gebruiken, kunnen ook het KWIV implementeren. Neem hiervoor contact op via kwiv@rijksoverheid.nl.

Open op Orde – Actielijn 1 Informatieprofessionals en rijksmedewerkers

Het actieplan Open op Orde beschrijft de aanpak om tot een betere informatiehuishouding te komen. Deze verbeteropgave wordt langs vier actielijnen aangepakt, waarbij de acties in actielijn 1 zich richten op informatieprofessionals en rijksmedewerkers. De implementatie van het KWIV helpt bij het verkrijgen van inzicht en overzicht van de informatieprofessionals. Het is één van de vereiste maatregelen uit het actieplan. Lees meer over informatiehuishouding en KWIV.

Aansluiting op Europees niveau

Het KWIV sluit aan op het Europees e-Competence Framework (e-CF), het Europese referentiekader voor beroepscompetenties in de informatie- en communicatietechnologie. Naast de specifieke IV-competenties zijn ook de zeven algemene IV-competenties zoals ethiek, duurzaamheid en privacy in het KWIV overgenomen.

Hulp bij implementatie

Organisatie-inrichting kan je helpen bij de implementatie van het KWIV, bijvoorbeeld met de training KWIV.
Meer weten over de ondersteuning van UBR of andere vragen, suggesties of een reactie? Neem contact op via kwiv@rijksoverheid.nl.