Verbeteren informatiehuishouding

Het generieke actieplan Open op Orde beschrijft hoe we de informatiehuishouding van de Rijksoverheid verbeteren en transparanter maken. Hiervoor zijn voldoende en goed opgeleide informatieprofessionals nodig. Eén van de acties uit het actieplan is om in kaart te hebben waar welke informatieprofessionals werkzaam zijn. Het KWIV helpt om dit overzicht te krijgen. 

Functies informatiehuishouding en KWIV-profielen

Een deel van de functies op het gebied van informatiehuishouding, is te koppelen aan een KWIV-profiel. Dit zijn functies in het IV-vakgebied, die zich (primair) met informatiehuishouding bezighouden. De koppeling van functies aan KWIV-profielen zorgt voor uniform inzicht en overzicht in de kwaliteiten van deze groep professionals. Hierdoor kunnen de opleidings- en wervingsbehoeften beter worden vastgesteld.

Een ander deel van de functies op het gebied van informatiehuishouding heeft geen directe relatie met het IV-vakgebied. Voorbeelden zijn juridische functies of meer operationele functies. Deze groep professionals wordt inzichtelijk gemaakt via onder meer analyses van de arbeidsmarkt.

Implementatie KWIV (Actielijn 1)

De analyse in Open op Orde laat zien dat de informatiehuishouding een veranderopgave heeft langs vier actielijnen, waarbij de acties in actielijn 1 zich richten op de versterking en ontwikkeling van  informatieprofessionals en rijksmedewerkers. De implementatie van het KWIV helpt bij het verkrijgen van inzicht en overzicht van de informatieprofessionals. Het is één van de vereiste maatregelen vanuit actielijn 1.