Extra informatiebijeenkomsten KWIV

Met de eindstreep van 1 juli in zicht, organiseert het KWIV op 9 mei en op 5 juni een extra online informatiebijeenkomst over de implementatie van het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening. Staat je rijksorganisatie nog relatief aan het begin van de invoering? De adviseurs van Organisatie & personeel Rijk brengen je tijdens deze bijeenkomst in twee uur de basisbeginselen bij van KWIV.

De KWIV-informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers, managers, hr-professionals, recruiters en medezeggenschapsraden

Onderwerp van gesprek

Deze onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • De aanleiding voor de rijksbrede implementatie van het KWIV
  • De opbouw van het KWIV
  • De relatie van het KWIV met het Functiegebouw Rijk (FGR)
  • De meerwaarde van het KWIV voor medewerkers en de organisatie
  • Het koppelen van het werkpakket van een IV-medewerker aan het meest passende KWIV-profiel

Wanneer?

Dinsdag 9 mei, 13:00-15:00 uur
Maandag 5 juni, 13:30-15:30 uur

Aanmelden

Stuur vanaf je email-adres van de Rijksoverheid een mail naar kwiv@rijksoverheid.nl met de datum waarop je wilt deelnemen. Daarna ontvang je de uitnodigingslink voor in de agenda en is jouw deelname definitief.

Meer over KWIV

Het KWIV is een concrete uitwerking van de profielen van het Functiegebouw Rijk, speciaal voor IV-functies. Door de KWIV-profielen binnen de hele Rijksoverheid te gebruiken, hebben medewerkers, leidinggevenden en opleiders rijksbreed één gemeenschappelijke taal voor IV-competenties en kennis. Dat biedt houvast bij bijvoorbeeld de werving van IV’ers en voor de professionele ontwikkeling. Ook geeft het KWIV rijksorganisaties meer overzicht van de IV-professionals die bij hen werken, zodat zij beter kunnen inspelen op (dreigende) tekorten van bepaalde IV-expertises.