Innoveren met Impact inspireert consultants tot innovatiever inkopen

Op 30 mei vond in het Amsterdam Art Center de vierde updatesessie van de innovatiemanagementopleiding van Innoveren met Impact plaats. Het thema: innovatief inkopen. In een diepgaande sessie kregen de deelnemers prikkelende casussen van het Rijksvastgoedbedrijf, PIANOo en de gemeente Amsterdam voorgeschoteld. Met de praktijkvoorbeelden wilde men alle aspecten van innovatief inkopen en de bijbehorende uitdagingen uitlichten. En dat is gelukt.

Marieke van der Putten

Voor niet-ingewijden. Inkopen voor innovatie is ingewikkeld, zeker binnen de Rijksoverheid. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Marieke van der Putten (I-Interim Rijk) vertelt: ‘Innovatiecollega’s zien het contact met inkoopadviseurs vaak als een hindernis in hun project, dat heb ik zelf zo ervaren. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het proces is alleen wat complexer. Je moet je aanbesteding inrichten voor innovatie, door innovatiegericht in te kopen. Dat vraagt meer voorbereiding en tijd, maar een dergelijke vorm biedt ook veel nieuwe kansen.’ Met name de casus Kademuren Amsterdam legde de complexiteit van innovatief inkopen goed bloot. Marieke legt uit: ‘In Amsterdam hebben ze een innovatiepartnerschap opgericht. Men zocht actief naar een nieuwe innovatieve vorm van samenwerking en inkoop. Een veeleisende opgave als deze kan de gemeente niet alleen realiseren. Een goede samenwerking met een groot aantal stakeholders en belangrijke rol voor marktpartijen waren hiervoor belangrijk. Denk aan: aannemers, ingenieursbureaus, adviesbureaus, leveranciers, kennisinstellingen en innovatieve startups. Die samenwerking gaat over veel meer dan één specifiek project. En past bij het meerjarige programmatische karakter van de opgave.’

Mogelijkheden zien

Marieke is bekend met innovatie-opgaven. ‘Bij Rijkswaterstaat deed ik een innovatieproject en daar liep ik tegen wat zaken aan. De omgeving hielp niet echt mee om het project goed van de grond te laten komen. Ik besloot de innovatiemanagementopleiding van Innoveren met Impact te doen. Ik werd er bewust van alle randvoorwaarden en aspecten waar je rekening mee moet houden in een innovatieproces. Daarin gaat het vaak om meer dan geld, mensen en middelen. Het is best ingewikkeld om innovatie structureel, goed te organiseren. Maar zeker niet onmogelijk. De opleiding zorgt dat je je bewust bent van de zaken die belangrijk zijn voor innovatiemanagement.’  Uit de reacties na de bijeenkomst valt op te maken dat veel bezoekers geïnspireerd raakten door de nieuwe mogelijkheden die ze voorgeschoteld kregen voor innovatiegericht inkopen. De presentaties van het Rijksvastgoedbedrijf (Marnix Alewijnse) en PIANOo (Rolf Zeldenrust) vond men erg waardevol. Ook Marieke, die toch al redelijk bekend is met het onderwerp, voelt zich nu sterker staan op het gebied van innovatiegerichte inkoop: ‘Als een inkoopadviseur nu tegen me zegt dat iets niet kan, of niet binnen een raamovereenkomst past, dan kan ik het gesprek met de inkoopadviseur beter aangaan. Ik heb nu de kennis om het binnen de bestaande (aanbestedings-)regels en innovatief op te pakken,’ aldus Marieke. Na de presentaties en casusbesprekingen werden de deelnemers uitgenodigd om mee te doen aan een interactieve quiz om hun kennis over innovatiegericht inkopen te testen. Innovators Jelle Hoving en Evert Schaap kwamen als winnaars uit de bus. Volgens de volledige vakjury waren hun antwoorden het scherpst en hun pitch het meest creatief.

Nieuw: Innovatieconsultancypool

Aan vakkundigheid, creativiteit en vindingrijkheid ontbreekt het sowieso nooit bij Innoveren met Impact bijeenkomsten. But Klaasen, programma manager bevestigt dat beeld: ‘Inmiddels hebben we een aardig bestand aan kundige, internationaal geaccrediteerde, innovatiemanagers. Innoveren in overheidscontext is een expertise die al deze mensen beheersen. Via Innoveren met Impact zetten we deze mensen graag aan het werk op vitale plekken binnen de Rijksoverheid. Waar innovatie plaatsvindt kunnen zij het naar een hoger niveau tillen en organisaties helpen innovatiever te worden én blijven.’ Tijdens de bijeenkomst nodigde hij alumni van de innovatiemanagementopleiding dan ook uit om deel te nemen aan de Innoveren met Impact Innovatieconsultancypool. ‘Zo werken we samen naar een innoverende overheid,’ besluit hij zijn verhaal.

Meer weten?

Wil je meer weten over of deelnemen aan de Innovatieconsultancypool? Neem contact op met Innoveren met Impact via: innoverenmetimpact@rijksoverheid.nl.