Kennissessie Grip op ICT-inhuur

We kijken terug op een geslaagde kennissessie 'Grip op ICT-inhuur', die plaatsvond op 4 juni. Ruim 75 HR managers, organisatieadviseurs, beleidsmedewerkers en andere professionals met de focus op I-(CT) praatten mee over hoe je als rijksorganisatie beter grip krijgt op de inhuur van externe i-professionals.

In deze 13e editie van de kennissessies van het programma I-Vakmanschap presenteerde directeur Peter Hennephof van ABDTOPConsult de resultaten van het onderzoek naar het inhuurproces van i-professionals. De cijfers liegen er niet om. Het Rijk spendeert 4,9 miljard per jaar aan ICT, waarvan 1,3 miljard aan eigen ICT’ers en 1,1 miljard aan extern ingehuurde professionals. 44 procent uit van de totale externe inhuur op alle terreinen bij het Rijk gaat naar ICT. Drie keer zoveel als in 2016.

Grijpen we niet te snel naar inhuur, vraagt hij zich af. “We weten waar de schoen wringt en welke verbeterpunten er zijn. Maar we blijven ronddraaien in intenties en strategieën. We moeten nu echt dingen gaan oppakken.” Hij raadt rijksorganisaties dan ook aan om vooral zelf te kijken wat ze binnen de eigen organisatie kunnen doen.

Dat er echt wat moet gebeuren, daar is Harry Feringa, beleidsadviseur bij CIO Rijk het mee eens. De kosten voor de inhuur liggen hoger dan de kosten voor het eigen ICT-personeel, terwijl de i-kennis bij het Rijk afneemt door vergrijzing. Sinds kort zijn de HR- en ICT-directeuren gestart met een structureel overleg om meer samenhang in de aanpak hiervan te krijgen. Rijksorganisaties krijgen meer inzicht in de i-populatie die ze in huis hebben dankzij het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) en met hulp van -Partnerschap en RADIO kunnen ambtenaren hun i-kennis verbreden.

In de werving van i-professionals kunnen departementen gebruikmaken van bestaande regelgeving, zoals het belonen van 40-urige werkweek, het IKB budget bovenop het basissalaris, of een arbeidsmarkttoelage om iemand binnen te halen als dat echt niet anders kan. Vooral benadrukt Feringa het belang van aannemen van starters. “Zo creëer je de mediors en seniors van de toekomst.”

Heb je de sessie gemist en wil je deze terugkijken? Hieronder kun je de gehele sessie direct bekijken.

Met de onderstaande links kun je het verslag van de sessie downloaden voor een samenvatting van de gehele sessie, en kun je de PowerPoint presentaties van de sprekers downloaden.