I-professionals nodig? Dit helpt!

Van informatiearchitect, DevOps-engineer tot datasteward; de Rijksoverheid heeft dringend I-professionals nodig om de grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Maar welke expertise en vakmensen hebben de rijksorganisaties al in huis en naar wie moeten ze nog op zoek? Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) van het programma I-Vakmanschap.

Sinds 2013 werkt het Rijk aan de ontwikkeling van het KWIV, dat is gebaseerd op het European e-Competence Framework (ECF). Het raamwerk beschrijft de kwaliteiten en competenties voor IT- en IV-professionals in één gemeenschappelijke taal. Inmiddels zijn er 64 KWIV-profielen, die zijn gekoppeld aan het Functiegebouw Rijk. Dit betekent dat medewerkers, leidinggevenden en opleiders per profiel kunnen zien wat je moet kunnen en kennen als IT/IV-professional bij de Rijksoverheid

Inzicht in wat je in huis hebt

“Met het KWIV krijg je als rijksorganisatie beter inzicht in de I-capaciteit die je in huis hebt, zowel in aantallen als in soorten expertise”, legt Emilie Adegeest uit. Ze is projectmanager organisatie-inrichting IT/IV bij het programma I-Vakmanschap, onderdeel van de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI). “Wervingsactiviteiten en interne mobiliteit kunnen hierop worden afgestemd, met als resultaat een (meer) evenwichtige personeelsopbouw en minder afhankelijkheid van externe inhuur.” Dit past helemaal binnen het programmadoel van I-Vakmanschap, dat is gericht op het waarborgen van voldoende I-professionals met actuele kennis en vaardigheden binnen de Rijksoverheid.

Inmiddels is het KWIV uitgegroeid tot een eigen website, waarop alle 64 profielen te vinden zijn, verdeeld over vijf hoofdgroepen: plannen, bouwen, uitvoeren, mogelijk maken en sturen. Dankzij regelmatige monitoringsoverzichten op rijksniveau, die worden gedeeld in het Gebruikersoverleg KWIV (GO KWIV), kun je bijvoorbeeld zien hoeveel developers een ander departement in dienst heeft. Adegeest: “Dat willen we in de toekomst verder uitbouwen.

Aan de slag!

De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van het koppelen van de KWIV-profielen aan het Functiegebouw Rijk, nu gaat het KWIV een nieuwe fase in, stelt Adegeest. “We gaan als Rijksoverheid het KWIV nu echt toepassen en actueel houden. IT- en HR-managers kunnen het KWIV gebruiken als sturingsinstrument om personeelsbeheer op orde te brengen en te houden, bijvoorbeeld voor strategische personeelsplanning of ontwikkelplannen voor medewerkers. Het is een soort randvoorwaarde: eerst je gegevens op orde hebben en dan kun je aan de slag!”

Op niveau met I-Routekaarten

Het KWIV is er niet alleen voor het management. Ook voor de IT/IV-professional is het een hulpmiddel. “Toen we wisten dat het KWIV gekoppeld zou worden aan het Functiegebouw Rijk, zijn we tooling gaan ontwikkelen”, vertelt Damiët de Lange, waarnemend manager bij het LOC (Leer en Ontwikkel Campus). “CIO-Rijk vroeg het LOC om leerlijnen per ‘KWIV-rol’ op te zetten. Daar zijn we in 2021 mee aan de slag gegaan. We wilden geen rechte leerlijn opzetten, maar bouwstenen maken waarmee IT/IV-professionals hun eigen route kunnen vormgeven. We hebben ze I-Routekaarten genoemd. Ze bestaan uit een verzameling van leeractiviteiten, podcasts, webinars, video’s en websites waarnaar je zou moeten kijken of luisteren als je een bepaald KWIV-profiel hebt. De I-Routekaart geeft je als professional inzicht welke fundamentele kennis en vaardigheden je nodig hebt binnen die KWIV-rol om goed te kunnen functioneren. Zoek je misschien verdieping in je werk, dan kun je er ideeën mee opdoen. Wil je verder specialiseren, dan biedt het je richting. Met de I-Routekaarten kun je als professional samen met je manager je eigen persoonlijke leerlijn uitstippelen.”

Verdere ontwikkeling is heel belangrijk, voegt Adegeest toe. “We kampen met een enorm tekort aan specifiek vakmanschap. Door KWIV kunnen de kansen voor de professionals die er al zitten, verder worden uitgebreid en/of ontwikkeld. Zo hou je als organisatie je mensen op het juiste niveau.”

Bovendien sluit het ook aan bij de drijfveer die professionals hebben om bij de rijksoverheid te willen werken, namelijk verder ontwikkelen. “Uit onderzoek van I-Vakmanschap blijkt dat de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen een belangrijke reden is voor professionals om ergens te solliciteren of te blijven werken. Ook de technologische veranderingen die zo ontzettend snel gaan, maken (loopbaan)ontwikkeling noodzakelijk. Dat we dit dus faciliteren als werkgever is heel erg belangrijk om mensen binnen te houden en binnen te krijgen.”

De 26 I-Routekaarten zijn te vinden op de website van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO). Dit jaar zullen er nog vijf I-Routekaarten bijkomen. Het doel is dat elk KWIV-profiel een eigen routekaart krijgt.

Onderdeel van je HRM-cyclus

Momenteel hebben bijna alle rijksorganisaties het KWIV geïmplementeerd. Ongeveer 10.000 rijksambtenaren hebben al een KWIV-profiel. “Ons advies is dan ook om het echt onderdeel te maken van je HRM-cyclus”, raadt Adegeest aan. “Dan kun je gezamenlijk met de IT/IV-professional, de HR-adviseur en de IT-manager inzicht krijgen in welke route je kunt volgen om uiteindelijk op de juiste plek te komen en klaar te zijn voor de juiste opgave. We spreken nu allemaal dezelfde taal en koppelen dezelfde competenties aan een bepaald functieprofiel. Dat maakt het makkelijker om expertise uit te wisselen en interne mobiliteit te stimuleren.” Doordat je beter inzicht krijgt in de schaarste, kun je ervoor kiezen om de personele formatie uit te breiden op specifieke competenties, in plaats van externen in te huren, gaat ze verder. “Kortom, het helpt je als rijksorganisatie om meer in controle te komen en de talenten van medewerkers op de juiste plekken in te zetten.”

Heb je vragen over KWIV? Mail ze naar: KWIV@rijksoverheid.nl.