Kennissessie I-Vakmanschap: 'Open de deur naar I-toptalent en cruciale specialistische kennis'

Promoveren bij de Rijksoverheid was het thema van de eerste online kennissessie georganiseerd door I-vakmanschap op 19 juni jl. Zo’n 80 managers en opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid hadden zich aangemeld voor deze online sessie. De Rijksoverheid heeft een groeiend tekort aan hoogwaardige kenniswerkers op I-gebied. Voorbeelden daarvan zijn datatechnologie, AI, autonome systemen, blockchain, kwantumtechnologie en cyber. In combinatie met de vergrijzing van I-kenniswerkers binnen het Rijk en een achterblijvende instroom van I-talent ontstaat een steeds verder groeiende afhankelijkheid van kostbare externe inhuur. Het werd dus hoog tijd voor een kennissessie over dit thema.

I-Vakmanschap, Samen voor een duurzame oplossing op I-gebied

Het I-Doctoraatprogramma voorziet in deze behoefte

Het is van groot belang dat de Rijksoverheid meer van deze I-kenniswerkers in huis weet te halen of zelf op te leiden en te houden. Het
I-Doctoraatprogramma (onderdeel van I-Partnerschap) voorziet in deze behoefte tot nieuw I-talent en draagt met onderzoek en innovatie door promovendi bij aan de versterking van de kennispositie en de digitale uitdagingen van het Rijk. De promovendi zijn vanaf het begin van hun werkzaamheden tot aan de afronding van het onderzoek van toegevoegde waarde voor het Rijk. De verworven kennis en vaardigheden maken hen ook zeer geschikt voor het vervolg van hun carrière binnen de Rijksoverheid.
 
Kwartiermaker Mike Spieker lichtte in deze kennissessie het I-Doctoraatprogramma toe. Tijdens de sessie werden ook twee inspirerende cases besproken door Marieke Lokhorst en Paul van den Akker. Marieke Lokhorst is adviseur Arbeidsmarktstrategie bij DUO. DUO koppelt de uitdagingen die er liggen op het gebied van krapte op de arbeidsmarkt aan de ambities -en de noodzaak- om te innoveren. Gerichter profileren op de arbeidsmarkt door de hoofdthema’s uit de organisatiebrede innovatieportfolio te verbinden aan onderzoekposities, stages en startersfuncties. Groot denken en resultaten boeken door klein te beginnen. Ook het Nationaal Archief heeft een PhD-student in dienst. Paul van den Akker is hier zeer enthousiast over en vertelde hoe dit bij het Nationaal Archief is gerealiseerd. Lees hieronder het verslag van de kennissessie en bekijk de PowerPoints van de sprekers.

Waarom deze kennissessies?
Het is krap op de IT-arbeidsmarkt en de vraag naar I-professionals blijft alleen maar groeien, zeker bij de Rijksoverheid. Het programma I-Vakmanschap organiseert daarom een reeks kennissessies om inzichten en mogelijke oplossingen te delen op het gebied van IT-krapte.

Colofon
Het rijksbrede programma I-Vakmanschap helpt rijksorganisaties met duurzame oplossingen voor de schaarste aan I-professionals. Het programma trekt talentvolle stagiairs aan, wisselt rijksbreed interessante cv’s van I-professionals uit, weet met gerichte arbeidsmarktcommunicatie nieuwe talenten aan te spreken en zorgt voor om- en bijscholing van huidige medewerkers. Ook werkt het programma aan vaste samenwerking met het hoger onderwijs. Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie voert het programma uit, in opdracht van CIO Rijk.