Kennissessie ODI: De juiste governance bereiken

Governance was het thema van de eerste online kennissessie georganiseerd door Rijksorganisatie ODI op 20 maart. Zo’n 124 managers en opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid hadden zich aangemeld voor deze online sessie, die geleid werd door  Rijksconsultant en trainer Jip Op den Kamp. “Governance komt neer op goed bestuur: koers houden naar een stip op de horizon.”

Governance is een hot topic, maar wat is het eigenlijk? Hier mochten deelnemers van de kennissessie lustig op los associëren in Mentimeter. Structuur, besturing en besturen werden in eerste instantie genoemd, gevolgd door communicatie, samenwerking en verantwoordelijkheden. “Blauwe woorden,” zei Jip Op den Kamp. “Analytische woorden, procedurewoorden. Governance is echter meer dan dat. Het woord komt van het Griekse kuberno, dat besturen betekent. Met andere woorden: koers houden naar een stip op de horizon.”

Samenspel

Jip gebruikte voetbaltermen om uit te leggen waar de sleutels liggen tot goede governance. Dat zijn namelijk de opstelling (welk poppetje op welke plek) en het samenspel (hoe krijg je samen de bal in het netje). Ofwel: in goede governance kunnen de actoren hun verschillende belangen naar voren brengen, zo geordend en open dat effectieve sturing kan plaatsvinden. Dat betekent eerst met de opdrachtnemer het probleem en doel analyseren en vervolgens de koers bepalen. Dan samen de juiste aanpak kiezen hoe je daar komt.

Relaties

Wie de governance wil verbeteren, moet de onderlinge relaties tussen de collega’s onder de loep nemen, vertelde Jip verder. Relaties en de patronen waarin collega’s met elkaar zitten, hebben immers invloed op inhoud en proces van het werk, dat zal iedereen herkennen. Weinig project- en programmamanagers krijgen daar de tijd voor, maar wie blijft doen wat hij deed, krijgt wat hij kreeg. Belangrijk bij het verbeteren van governance is verder zorgen dat het glashelder is wie wat doet.

Ook een kennissessie bijwonen?

Ook een keer een kennissessie van Rijksorganisatie ODI bijwonen? Houd het Rijksportaal in de gaten.