Studenten ontwikkelen applicatie voor toegankelijkheid websites

Voor maar liefst 4,5 miljoen Nederlanders* met een beperking zijn websites vaak een uitdaging. Het is daarom van het grootste belang om websites en pdf's ook voor hen toegankelijk te maken. Met teksten die geschikt zijn voor een screenreader, contrastrijke kleuren, ondertiteling bij video’s en relevante alt-teksten achter afbeeldingen bijvoorbeeld. Dit is sinds 2018 zelfs wettelijk verplicht. Hoe pak je dat als rijksorganisatie aan? Cees Vegter, regiomanager bij I-Partnerschap vertelt vol trots over studenten van Hogeschool NHL Stenden die een applicatie ontwikkelden in het Sustainable Public Services Atelier. Doel: automatisch de toegankelijkheid van websites controleren én verbetervoorstellen doen.

Cees: “Op 16 november lieten tien ICT-studenten opdrachtgevers Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), RDW en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een eerste versie van een applicatie zien die de toegankelijkheid van websites controleert. Nu is het alleen nog een kwestie van verder uitbouwen. Eind januari leveren de studenten de applicatie op en kan ermee gewerkt worden!”

Hij vervolgt: “De applicatie komt ontzettend goed van pas. Alle rijkswebsites moeten tenslotte voldoen aan de door de EU opgestelde toegankelijkheidseisen. Niet alleen om mensen met een beperking te helpen, maar ons allemaal. Betere toegankelijkheid levert betere websites op en zorgt voor meer bereik. Ik ben trots op wat de studenten in korte tijd hebben neergezet en wil graag Ronald Eissens, Oege Reitsma, Arvid Fens, Gert Draaisma, Martijn Pomp, Margreet Beverwijk, Floris van Onselen, Dagmar Hansen, Hilde Orriëns, Edith Franconi, Peter Mulder, Hidde Dousma, René Tuinhout, Niels Doorn, MSc bedanken voor de fijne samenwerking”

In het Sustainable Public Services Atelier werken studenten aan projecten die vallen onder het digitaliseringsthema van het Rijksbrede programma Werk Aan Uitvoering (WAU). Bij dit thema horen ook onderwerpen als digitale inclusie, lifecycle management en green IT. I-Partnerschap heeft het atelier in nauwe samenwerking met Hogeschool NHL Stenden en Samenwerking Rijk Noord (SRN) mogelijk gemaakt.

In februari gaat in het Atelier een volgende groep studenten aan de slag met nieuwe projecten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), RDW en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Is dit ook voor jouw organisatie interessant? Neem dan contact op met Cees Vegter of collega regiomanager Mira Wagener via: i-partnerschap@rijksoverheid.nl

*Dit getal werd genoemd in een online webinar over toegankelijkheid van Gebruiker Centraal en zijn deels ook slechtzienden- en horenden.