Webinar Informatiehuishouding op 4 oktober: hoe moet het wel?

Waarom heeft de Rijksoverheid de eigen informatie te vaak niet op orde? Hoe moet het dan wel? En wat kunnen architecten en adviseurs informatiebeheer daar gezamenlijk aan bijdragen? Daarover gaat de driedaagse training ’Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie en architectuur’ op 4, 5 en 7 oktober 2021 van het Nationaal Archief en I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs. Het online webinar op 4 oktober is breed toegankelijk voor geïnteresseerden.

De training is opgezet samen met het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatievoorziening (RDDI) en Doc-Direkt. Ook de Universiteit van Amsterdam, de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en DUO werken mee.

Het complete trainingsprogramma bestaat uit drie onderdelen:

  • 4 oktober (15.30-17.00): Webinar informatiehuishouding en rondetafelgesprek
  • 5 oktober (9.00-12.00): Module Informatiebeheer voor architecten (NOG PAAR PLEKKEN!)
  • 5 oktober (14.00-17.00): Module Architectuur voor adviseurs informatiebeheer (VOL!)
  • 7 oktober: Aan de slag met multidisciplinaire teams (ochtend- en middaggroep)

Webinar 4 oktober

Hoogleraar Archiefwetenschap Charles Jeurgens (Universiteit van Amsterdam) en Olaf Andersen (hoofdinspecteur en plaatsvervangend directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) gaan tijdens dit webinar in op de vraag: wat maakt informatiehuishouding bij de overheid nu zo complex en wat is nodig om die informatie op orde te krijgen?

Aansluitend praat gespreksleider Jeroen Jonkers in de studio met zijn tafelgasten verder over wat zij denken dat nodig is voor een verantwoordelijke en transparante overheid. Naast Olaf Andersen schuiven Jacqueline Rutjens (RDDI) aan, Lourens Visser (CIO Rijk) en Gerdine Keijzer-Baldé (plaatsvervangend secretaris-generaal van Economische Zaken en Klimaat).

Het webinar en rondetafelgesprek wordt opgenomen en is na afloop terug te kijken. Via de chat kan het online publiek meedoen aan het gesprek.

Trainingsmodules 5 en 7 oktober

Tijdens de training op 5 en 7 oktober zetten architecten en adviseurs informatiebeheer samen de schouders onder informatiehuishouding. Op dinsdag 5 oktober krijgen ze een snelle introductie van elkaars vakgebied . Aan de hand van praktijkvoorbeelden bij diverse rijksonderdelen krijgen ze inzicht in de dwarsverbanden tussen die twee werelden. Architecten volgen de ochtendmodule, informatieadviseurs de middagmodule. Per module is plek voor 25 deelnemers.

Op donderdag 7 oktober gaan de deelnemers in multidisciplinaire groepen aan de slag met een praktijkcasus (verdeeld in een ochtendgroep en een middaggroep).