Govtech is voetballen in de Champions League

De ‘BV Nederland’ heeft duidelijke ambities: koploper zijn in de digitale publieke dienstverlening van morgen. ‘Daarvoor moeten we de krachten bundelen en durven experimenteren en leren’, stelde staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken tijdens de conferentie Nederland Digitaal 2021. Met diezelfde insteek werken Digicampus en I-Partnerschap samen met overheid, onderwijs en bedrijven aan innovatieve oplossingen voor digitaliseringsvragen. Doordat beide organisaties zelf ook samen optrekken, bereiken ze meer.

Waarom is krachtenbundeling nodig? Knops is er nuchter over: ‘Zorgen voor digitale inclusie, digitale weerbaarheid en digitale innovatie, dat kunnen we als overheid niet alleen.’ Ook programmadirecteur Giulietta Marani van Digicampus is ervan overtuigd dat ‘optimale publieke dienstverlening het beste tot stand komt door samenwerking tussen wetenschap, overheid, markt en samenleving.’ Volgens Nitesh Bharosa, hoofd onderzoek bij Digicampus, komt dat in de praktijk neer op ’samen vraagstukken analyseren, kennis ontwikkelen en deze teruggeven aan de samenleving’.

Een voorbeeld is de leerstoel GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems die binnenkort wordt gelanceerd. Daarin gaan onder andere verschillende universiteiten en hogescholen samenwerken met overheidsorganisaties en marktpartijen.

Complexe vragen

Wat voor de overheid geldt, geldt ook voor bedrijven en hoger onderwijs: zij kunnen het evenmin alleen. Bharosa: ‘Dit zijn nieuwe en complexe vraagstukken, waar niemand nog een antwoord op heeft. Want Govtech is spelen op Champions League-niveau en in meerdere disciplines!’ Met andere woorden: je hebt onderwijs en wetenschap nodig voor de nieuwste kennis, kleine startups voor de verrassende toepassingen en de overheid om te toetsen of oplossingen ook werken in de praktijk. Vandaar ook de samenwerking tussen Digicampus en I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs.

Volgende generatie

‘We vullen elkaar goed aan’, zegt programmamanager Cocky de Wolf van het I-Partnerschap. ‘Zo helpt het I-Partnerschap Digicampus om een breder netwerk van studenten en onderzoekers te betrekken bij het ontwerpen van oplossingen op het gebied van Govtech. Bij Digicampus krijgen die studenten een kijkje in de keuken van de volgende generatie publieke diensten. Dat is bovendien een inspirerende kennismaking met de overheid als interessante werkgever, ook een van onze speerpunten.’

Voorbeelden

Afgelopen zomer zijn via het netwerk van I-Partnerschap zes masterstudenten gestart die binnen Digicampus meewerken aan de ontwikkeling van een ‘digital sandbox’, een raamwerk voor proactieve diensten en het finetunen van publiek-private innovatiemodellen. Ook maakte een student van de Haagsche Hogeschool een analyse van Privacy Enhancing Technologies die gebruikt worden in publieke dienstverlening: welke zijn het, hoe goed werken ze en wat moet er beter vanuit de gebruiker gezien? De student was aangedragen door het I-Partnerschap, de afstudeerplek aangeboden door Logius, partner binnen Digicampus. Voor Nitesh Bharosa is de win-win van de samenwerking duidelijk: ‘Wij zijn de neutrale tafel om te leren en experimenteren, zij de route naar hogescholen en universiteiten in heel Nederland!’

Digicampus en I-Partnerschap zijn twee initiatieven onder de vlag van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Digicampus is de plek waar overheid, markt, wetenschap en burgers werken aan de publieke dienstverlening van de toekomst. Digicampus is een initiatief van TU Delft, Logius, ICTU en Nederland ICT.

I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs verbindt rijksorganisaties aan universiteiten en hogescholen om structureel samen te werken aan oplossingen voor concrete en maatschappelijk relevante vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld datascience, cybersecurity en Govtech.

Door samen te werken, dienen ze een gemeenschappelijk doel: meer kennis opdoen en het breed delen van die kennis.