Drie voorbeelden van I-Partnerschap tussen Rijk en hoger onderwijs

Het I-Partnerschap is een uniek samenwerkingsverband
tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs op het gebied van IT.

Deze samenwerkingen vinden op allerlei manieren plaats
op thema’s als cybersecurity, eGovernance en data en AI.

Alle rijksorganisaties kunnen meedoen.

Nils neemt zoveel kennis mee vanuit de universiteit
en mijn collega’s hier op de vloer zeiden al:
ik heb tien jaar geleden AI gestudeerd en dat is al niet meer te vergelijken
met wat er nu allemaal gaande is en beschikbaar is.

Ik ben er toch achtergekomen dat ik het heel leuk vind
dat je echt een praktische toepassing maakt.

En nu ben ik in staat om met mijn algoritmes de digitale rechercheurs
te ondersteunen waardoor zij hun werk weer beter kunnen doen.

Ik heb dus gewerkt aan het herkennen van bonnetjes van geldwitwasserij.
Die bonnetjes die staan vaak op uitgelezen telefoons met 500.000 afbeeldingen
dus ik heb daar een algoritme voor getraind die automatisch die bonnetjes kan herkennen.

Mijn onderzoeksvraag is of Big Data en AI toepassingen wijzen
op een fundamenteel andere sturingsrol van de overheid.

De rol van technologie wordt vaak op de korte termijn overschat
en op de lange termijn onderschat.
Er gebeurt iets, er is een AI toepassing, daar vindt men dan heel veel van.
Of er wordt bijvoorbeeld data verzameld, bijvoorbeeld met zo een Corona-app.

En dan schreeuwt iedereen moord en brand:
mag dit wel, kan dit wel en tot hoever reiken die grenzen dan?

En ik denk dat dat terecht is dat er nu een maatschappelijk debat
over gevoerd wordt, maar ik hoop wel dat niet vergeten wordt
dat de gevolgen voor hoe de overheid functioneert op de lange termijn
waarschijnlijk veel groter zijn.

Voor mijn stage heb ik aan Ons D.C. gewerkt.
Dat is eigenlijk een applicatie die een beetje op facebook lijkt,
maar dan specifiek voor detentiecentrums is ontwikkeld.

We weten allemaal dat bij programmeren de techniek heel snel gaat
en dat is wel een dingetje dat ik heel erg mee heb kunnen brengen aan dit bedrijf.
Van: zo kan het ook of deze techniek is beter gemaakt voor wat
jullie willen bereiken.

Je hebt toch een bepaald beeld van de overheid en ik denk wel
dat mijn beeld heel erg is veranderd.
Het grootse eraan, dat vind ik echt mooi, dat vind ik echt leuk ook.


Je kan hier zo veel leren en dat vind ik echt zo mooi.