Het nieuwe kennisprogramma cybersecurity van I-Partnerschap

In deze video ziet men hoe het nieuwe kennisprogramma helpt bij het opleiden en werven van hooggeschoold cybersecuritytalent, en tegelijkertijd rijksorganisaties beschermt tegen steeds geavanceerdere ransomware, virusaanvallen of tegen datalekken. Door een doctoraatstraject op cybersecurity aan te bieden (hbo en universiteit), houdt het Rijk blijvend de hoogwaardige kennis en kunde aan boord.


Cyberdreigingen als ransomware en virusaanvallen worden steeds geavanceerder en talrijker.
De rijksoverheid is als grote verwerker van vertrouwelijke gegevens kwetsbaar.
De roep om professionals met kennis van digitale veiligheid wordt dan ook alleen maar luider.

Het doctoraatsprogramma cybersecurity van I-Partnerschap helpt bij het opleiden en werven van hooggeschoolde cybersecurity professionals zowel met een hbo- als met een wo-achtergrond. Zodat je jouw rijksorganisatie beter kunt beschermen.
Een aantal organisaties zet al stappen. Drie nieuwsgierige, slimme pioniers vertellen erover.

Mijn naam is Kris Oosthoek. Ik ben analist in het Security Operations Center van Rijkswaterstaat waar we ons dagelijks bezighouden met de cybersecurity van de
Nederlandse wegen, bruggen, tunnels, sluizen en infrastructuur.
In het SOC kijken we naar de gedragingen van aanvallers, hoe zij te werk gaan en hoe dat eventueel een impact kan hebben op RWS.En dat is ook wat ik doe binnen mijn PhD.
Daarin kijk ik heel diep naar de TTP’s.Dat is de modus operandi: de gedragingen van aanvallers op een bedrijfsnetwerk en daar probeer ik van te leren om de cybersecurity te verbeteren.
Als PhD’er kijk je op een hele kritische manier naar vraagstukken. En leer je eigenlijk kritisch denken en met
creatieve oplossingen voor problemen te komen.En zeker in het dagelijks werk van cybersecurity waarin
nog een hoop vragen ondoorgrond zijn is dat een hele nuttige skill.

Ik doe een PhD en ik doe onderzoek naar ransomware, phishing en DDoS.
Die drie misdaden worden heel vaak los onderzocht en ik kijk naar het verband tussen die drie.
Bij een PhD verdiep je je natuurlijk heel erg in één onderwerp en dat leek me heel erg gaaf.
En het is heel gaaf dat ik dat bij de politie kan doen, omdat ik dan echt kan zien hoe politieagenten zo’n ransomware aanval eigenlijk aanpakken. Hoe probeer je zo’n misdadiger te achterhalen?
En door daar heel dichtbij te zitten snap ik ook veel beter hoe die misdaden werken en hoe die criminelen vervolgens de politie weer te slim af proberen te zijn.
En dat helpt mijn onderzoek weer heel erg omdat als ik die strategieën en die verdedigingen goed snap,
ik ook weer beter snap hoe ze die misdaden plegen.

Ik ben Nicole van Deursen. Ik ben wetenschappelijk onderzoeker bij het Nationaal Cyber Security Centrum.
Ik doe hier bij De Haagse Hogeschool onderzoek naar het visualiseren van cybersecurity-informatie.
En wat het effect daarvan is op de cognitieve werklast van cybersecurityspecialisten.
Bij de Haagse Hogeschool heb ik hier aansluiting bij het Centre of Expertise Cyber Security, maar ook bij andere lectoraten die kennis kunnen inbrengen omdat het niet alleen over cybersecurity gaat, maar ook  over hoe mensen omgaan met informatie verwerken en met technologie.
Ik heb ook voor De Haagse Hogeschool gekozen omdat het een hbo-instelling is met praktijk gericht onderzoek.
Mijn onderzoek is ook heel praktijkgericht en ik hoop ook de resultaten meteen te kunnen toepassen in de organisatie.


Cybersecurity is een vakgebied waarin nog heel veel niet doorgrond is dus als je mensen in huis hebt die op een kritische manier naar de moeilijke vraagstukken kunnen kijken dan levert je dat als organisatie een enorme winst op.
Met cybersecurity staan we voor een enorme uitdaging waarbij we zoveel werk hebben en zo weinig mensen.
En de kennisontwikkeling te langzaam gaat om de ontwikkelingen aan de kant van de cybercriminaliteit bij te houden.Daarom is het ontzettend belangrijk dat we toegang krijgen
tot meer onderzoek zodat het bijdraagt aan de kennisopbouw want op dit moment gaat dat echt veel te langzaam.

De politie is heel erg bezig zijn kennispositie over cyber te vergroten.
En promovendi kunnen daar echt een flinke bijdrage aanleveren.
Ten eerste zijn ze heel ambitieus, ten tweede zijn ze heel leergierig en ze staan heel erg open voor die kennis uit de politiewereld en de academische wereld, dus ik denk dat promovendi een goede groep is
om in je organisatie te hebben.