Infographic: Duurzaam I-Partnerschap tot 2024

I-Partnerschap is actief sinds 2020 en heeft Rijk en onderwijs in slechts vier jaar tijd steeds meer laten samenwerken. Hoog tijd voor een overzicht van de resultaten. Je leest de belangrijkste in dit artikel. Wil je meer weten, bekijk dan ook de rapportage die alles nog eens helder in woord en beeld laat zien.

Dagelijks zet ons team van onderwijs- en organisatieprofessionals zich in om rijksoverheden en onderwijsinstellingen structureel te laten samenwerken op gebied van digitalisering en informatiemanagement. Zodat meer jong I-talent binnenstroomt en rijksorganisaties daarmee beter kunnen werken aan de opgaves waarvoor ze staan. Het doel? Goede dienstverlening aan burgers en bedrijven, onderwijs dat gevoed wordt met casuïstiek uit de praktijk, en uiteindelijk een digitaal sterk Nederland.

Elf fieldlabs door heel Nederland

I-Partnerschap stimuleert kennisontwikkeling door rijks-, onderwijs- en onderzoeksorganisaties samen te brengen op gezamenlijke fieldlabs. Ze fungeren als een soort ‘broedkamer’ van kennis op belangrijke digitaliseringsvraagstukken. Deelname aan een lab leidt tot een dubbele win-winsituatie:

  • Rijksorganisaties krijgen antwoord op hun digitaliseringsvraagstukken, en de onderwijs- en onderzoeksorganisaties kunnen aan de slag met maatschappelijk relevante onderzoekscasuïstiek.
  • De ontwikkelde kennis wordt breed binnen het Rijk gedeeld en stroomt tegelijk weer terug in het onderwijscurriculum.

Tot nu toe zijn er elf fieldlabs, verspreid over het hele land. En dat aantal blijft groeien.

Dertien promovendi bij het Rijk

Het I-Doctoraat van I-Partnerschap verbindt het netwerk van universiteiten aan het rijksnetwerk en aan rijksorganisaties. Samen met opdrachtgevers vertalen we beleidsagenda’s en opgaven naar onderzoeksopdrachten voor promovendi. Zo stimuleren we continue kennisdeling en -ontwikkeling binnen de overheid. Via dit I-Doctoraat zijn tot nu toe dertien promovendi gestart bij het Rijk. Thema’s waarop zij onderzoek doen zijn Data/AI, Cybersecurity, IT-Change en Informatiehuishouding.

En nog meer mooie resultaten

  • We hebben tot nu toe met 65 rijkspartners en 34 partners binnen het (hoger) onderwijs samengewerkt.
  • We hielpen 261 studenten aan een I-stage binnen de Rijksoverheid.
  • We organiseerden summercourses over cybersecurity en data/AI.
  • We organiseren onze eigen kennissessies, maar doen ook aan kennisdeling via partners. Zo werkten we mee aan de Open Donderdagen over informatiehuishouding en het Purple Nectar Event van Defensie.

Meer weten?

Bekijk de website van I-Partnerschap.