Peter Blom (NFI) over de flexschil van I-Interim Rijk: ‘Je wordt er slimmer van’

Peter Blom is sinds oktober chief information officer (CIO) bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Voordat hij in deze functie aan de slag ging, deed hij meerdere opdrachten via de flexschil van I-Interim Rijk (IIR). Waarom koos hij voor de flexschil van IIR? En raadt hij dit anderen ook aan?

Hoe kwam je bij IIR terecht?

Peter: ‘In 2015 werkte ik zo’n vier jaar als CIO bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarna was ik gedurende een jaar programmadirecteur voor een rijksbreed IV-programma Rijk aan Informatie. Mijn leidinggevende en ik vroegen ons in die tijd beiden af: en nu? Wat wordt mijn volgende stap? Wil ik hierna een meer generieke directeur of manager worden? Vaak zie je dat het in zo'n functie minder gaat om specialistische expertise. Dat past minder goed bij me. Ik zet graag vanuit mijn expertise een langetermijnkoers neer waarna ik de organisatie help bij de digitale transitie. Dus gingen mijn leidinggevende en ik op zoek naar een manier waarbij ik kon groeien, maar wel in mijn expertise. En dat kon. Uiteindelijk kwamen we uit bij de flexschil van IIR.’

Wat heeft IIR jou gebracht?

Peter: ‘Via IIR kon ik interessante stappen zetten in mijn carrière. Ik kon mijn kennis en vaardigheden inzetten op bijzondere plekken waar ze dat goed konden gebruiken. Zo was mijn eerste opdracht vanuit de flexschil bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ik had daar een vergelijkbare opdracht als bij OCW, maar dan vanuit het toezichtsdomein. Samen met de implementatie van informatiegestuurd werken voor de inspecteurs maakte dat deze opdracht zeer leerzaam. En mijn laatste opdracht via de flexschil van IIR was voor het NFI.’

Peter Blom 1

Kun je meer vertellen over je opdracht bij het NFI?

Peter: ‘Bij het NFI heb ik aan een meerjarige strategie en een implementatieplan gewerkt voor de IV-transitie die het hele NFI raakt. Van de implementatie van het IV-stelsel, digitale gegevensuitwisseling tot een afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling: iedereen heeft te maken met IV. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over het gebruik van bepaalde definities. Want het is onmisbaar voor het forensische politieonderzoek om helder te hebben wat we verstaan onder bepaalde definities. Ook draagt het afsprakenstelsel bij aan het versnellen van het automatiseren van forensisch onderzoek. Zo zat er voorheen een sticker op een krat met bewijsmateriaal waarop stond wat er allemaal in zat. Nu krijgt bewijsmateriaal een barcode en wordt de beschrijving van het bewijsmateriaal vooral digitaal verstuurd. Hierdoor kan de forensisch onderzoeker het bewijs sneller, efficiënter en veiliger verwerken. Bovendien worden data en AI steeds belangrijker in de ondersteuning bij het forensisch onderzoek. Gegevensdefinities zijn daarbij essentieel zodat de uitkomsten van het forensisch onderzoek gevalideerd kunnen worden en als bewijslast kunnen dienen in een rechtszaak.’

Raad je anderen de flexschil ook aan?

Peter: ‘Als je als I-professional binnen het Rijk aan de slag gaat via de flexschil weet je één ding zeker: je gaat een berg aan nieuwe ervaring opdoen. Door je vaardigheden in nieuwe omgevingen in te zetten, leer je je expertise te verdiepen en verder te professionaliseren. Bovendien is het bijzonder goed voor je netwerk. In andere woorden: je wordt er slimmer en blijer van. En dat is een win-win: goed voor jou én voor het Rijk.’

Heb je een tip voor collega’s in de flexschil?

Peter: ‘Mijn ervaring is dat de plekken waar je komt te werken vaak gemeen hebben dat het er ontbreekt aan een gedegen IV-koers. Mijn taak was het bouwen aan die koers, met als resultaat een meerjarenplan op IV-gebied en datagedreven werken. En dan niet alleen het vormgeven van die koers, maar ook het neerzetten ervan. Als je een stevige expertise hebt op dit gebied of die kunt ontwikkelen, kun je echt van toegevoegde waarde zijn.’

Enthousiast geworden?

Meer informatie of direct aanmelden voor de flexschil? Ga daarvoor naar deze pagina van IIR.