Presentatie Kadaster Strategische Personeelsplanning

De presentatie van het Kadaster over Strategische Personeelsplanning tijdens de kennissessie van I-Vakmanschap.