Brochure: 5R Analysemodel

Het 5R analysemodel (richting, ruimte, resultaten, rekenschap en relatie) beschrijft de samenwerkingsrelatie tussen manager en medewerker en hoe zij stap voor stap (samen)werken aan resultaten, op de korte en lange termijn. Op veel plaatsen binnen het Rijk wordt actief gewerkt met het 5R analysemodel (of met een variant daarop). Deze brochure behandelt eerst de uitgangspunten van het model en beschrijft daarna de 5 R’en stap voor stap.