Bureau Gateway zet in op uitbreiding én verscheidenheid

Wie bekend is met Gateway Review, weet dat voor het slagen van een Gateway Review de inzet van vier deskundige reviewers essentieel is. Een week lang zijn reviewers op locatie om interviews met betrokkenen rond het vraagstuk te voeren. Mede op basis daarvan worden de belangrijkste bevindingen gerapporteerd en aanbevelingen gegeven.

De groep waar Bureau Gateway een beroep op kan doen telt momenteel ongeveer 250 reviewers. Bureau Gateway zet de komende tijd in op een forse uitbreiding van dit aantal. Peter Terlouw, directeur Gateway, vraagt alle reviewers om hun hulp om de gewenste groei te realiseren. De inzet daarbij is mede gericht op het vergroten van de verscheidenheid van de reviewers.

“De kracht van het reviewteam is het samenspel van wat iedere reviewer meebrengt aan expertise, ervaringen, manier van kijken en vaardigheden,” aldus Peter. “Vrijwel zonder uitzondering zijn onze opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden. Maar willen we ook relevant blijven in de toekomst en de kwaliteit van onze reviews hoog houden, dan moeten we de groep beschikbare reviewers hierop inrichten.”

Waarom is het zo belangrijk om verscheidenheid in de reviewteams te hebben?

“Laat ik voorop stellen: iedere reviewer is uniek. Toch zien we op het gebied van expertise, ervaringen en achtergrond dat de verscheidenheid duidelijk afneemt. Daarmee neemt de verscheidenheid aan invalshoeken af en komt de kwaliteit van onze reviews onder druk te staan. Anders gezegd: mensen met een vergelijkbare achtergrond zien doorgaans (bijna) hetzelfde. We hebben als community behoefte aan elkaar aanvullende, in sommige gevallen nieuwe invalshoeken.”

Wat is het profiel van de mensen die jullie zoeken?

Allereerst is het goed enkele uitgangspunten te noemen waar een reviewer zichzelf in herkent. Een Gateway Review is een methode met, door en voor collega’s – je moet een collega willen helpen. Een lerende attitude is hierbij essentieel. Bovendien moet een reviewer een intrinsieke motivatie hebben om bij te dragen aan de publieke opgave. Daarnaast heb je oog voor de sociaal menselijke component, ben je gewend om met verschillende culturen om te gaan, verschillen te respecteren en kun je verbinding zoeken.”  

En verder?

“Om de lijst compleet te maken moet je beschikken over: een goed tot zeer goed ontwikkeld politiek bestuurlijke sensitiviteit; meervoudig kunnen kijken; analytisch en probleemoplossend vermogen; teamspeler (ego thuis kunnen laten); passende communicatieve vaardigheden voor een Gateway Reviewer; empathisch vermogen; positief- kritische houding; zelf kwetsbaar kunnen / willen zijn;  onder tijdsdruk kunnen werken en om kunnen gaan met onzekerheden. Tot slot is het nodig dat een reviewer ervaring als leidinggevende heeft.”

Zijn jullie specifiek op zoek naar bepaalde mensen?

“Gelet op de huidige samenstelling van de groep reviewers zoeken we in zijn algemeenheid voor wat betreft verscheidenheid naar nieuwe vrouwelijke reviewers, mensen met een bi-culturele achtergrond, en/of mensen jonger dan 50. Kijken we naar specifieke kennisgebieden dan zijn dat vooral de juridische disciplines (advocaat/rechter/Officier van Justitie) en wetgeving, inkoop/aanbestedingen, facilitair – en in het bijzonder strategie, vastgoed en fysieke beveiliging en nog een aantal andere. Als het gaat om achtergrond en werkervaring dan zijn we ondervertegenwoordigd in reviewers vanuit de provincie, gemeente, en bij de Rijksoverheid: de ministeries van LNV, BuZa, Defensie, EZK en AZ en uitvoeringsorganisaties binnen stelsels/ketens.”

Zijn andere nieuwe reviewers ook nog steeds welkom?

“Jazeker: alle andere kennisgebieden en achtergronden zijn ook altijd welkom, bovenstaande disciplines zijn extra nodig omdat ze nu ondervertegenwoordigd zijn. Dat betekent dus ook dat we nieuwe reviewers zoeken met achtergronden en kennisgebieden die we nu al hebben, er gaan namelijk ook de komende vijf jaar flink wat reviewers met pensioen.”

Wat betekent dit voor de huidige groep reviewers?

“Hun inbreng is nog steeds even hard nodig is. Het gaat zoals gezegd juist om de mix van de verschillen die tot kwaliteit leidt. Er ligt wel een opgave bij de huidige reviewers om samen met de nieuwe reviewers te groeien in het omgaan met de bewust toenemende verscheidenheid. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn/haar ‘eigen-aardigheden’ in kennis, expertise, manier van kijken etc. tot volle wasdom kan laten komen binnen een reviewteam? Dit vraagt van ons allemaal zelfreflectie, bereidheid tot leren en het goede gesprek.”

Hoe wordt een huidige reviewer betrokken bij de werving van nieuwe reviewers?

“Reviewers melden zich vaak omdat ze getipt worden door een Gateway Reviewer. Wij doen daarom een beroep op bestaande Gateway Reviewers. Zij weten vaak als geen ander welke personen in hun omgeving geschikt zijn om reviewer te worden. Als ze inderdaad interesse hebben en ons kunnen overtuigen dat ze geschikt zijn als reviewer, kunnen ze zich bij ons aanmelden.”

Wat gebeurt er nadat iemand zich aanmeldt aan reviewer?

“We organiseren in- en na de zomer een reeks opleidingsdagen. Na een kennismaking-/intakegesprek kunnen kandidaten daaraan deelnemen. Daarnaast zullen we met alle reviewers aan de slag gaan met het thema samen groeien, of hoe we de toename aan verscheidenheid ook goed kunnen laten floreren.”

Wil je meer weten over Gateway Review? Of heb je zelf interesse om zelf Gateway Reviewer te worden? Neem een kijkje op de website.

Voor vragen, neem contact op met postbusGateway@minbzk.nl.