Nieuwe reviewers opgeleid: René s’Jacob

In onze Gateway Community zitten allerlei reviewers van verschillende overheden en met diverse achtergronden, kennis en expertise. Vogels van diverse pluimage. Voortdurend zoekt Bureau Gateway nieuwe reviewers. Dat zijn vaak jongeren maar een enkele keer ook een oudere. René s’Jacob, bekend met de introductie van de Gateway Review vanaf het begin, vertelt nu zijn ervaring met de recent gevolgde opleiding.

Lang geleden…

De tijd vliegt, maar ik herinner me het nog goed. Toen de GatewayTM methode in Nederland voor het eerst werd geïntroduceerd moest de eerste lichting reviewers worden opgeleid. Aan mij de eer om een uurtje les te geven aan het allereerste ‘klasje’. Afgelopen 25 oktober had ik het genoegen om zelf weer in de klas te zitten om opgeleid te worden tot GatewayTM reviewer. Mooi om te zien hoe wij in Nederland de methode hebben geadopteerd en hebben doorontwikkeld en aangepast op de complexe veranderdynamiek in de publieke sector.

In de ochtend gingen we vooral in gesprek over de Code of Conduct en over de methodiek zelf. De oude basisprincipes staan nog recht overeind, maar er is ook veel veranderd. Van de focus op fasegewijze ICT-gerelateerde veranderopgaven naar een veel breder pallet aan veranderingen en wijzen van veranderen. En dat was merkbaar aan de samenstelling van de groep: uit meerdere bestuurslagen en met verschillende achtergronden. Juist die diversiteit draagt bij aan een goede review en voegt waarde toe aan de review voor de SRO.

In de middag gingen we in twee kleine reviewteams aan de slag met een concrete casus: de integratie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en delen van het Ministerie van VROM tot het Ministerie van I&M. Opvallend hoe in weinig tijd het al goed voelde om in een gelegenheidscoalitie als een tijdelijk reviewteam, waar de leden elkaar nog maar enkele uren kenden, intensief samen te werken en gebruik te maken van elkaars invalshoeken en deskundigheid.

Dank aan Bureau GatewayTMvoor de perfecte organisatie en uiteraard ook dank aan de beide docenten. Hun rollenspel was overtuigend en zó herkenbaar. Dat drukte ons weer even met de neus op de feiten. En dat is leerzaam. Veranderingen doorvoeren is een kunst, er in alle bescheidenheid iets van vinden ook!

Er is veel veranderd, behalve de gemiddelde leeftijd van de groep. Zeg ik nu iets over mijn eigen leeftijd? Hoe dan ook, lang geleden was het leven goed en na het volgen van de workshop nog steeds!

René s’Jacob