Wanneer de dialoogtafel gebruiken?

De opdrachtgever kan in sommige situaties de behoefte hebben om een Gateway Reviewrapport met betrokkenen te bespreken. Tijdens een bijeenkomst bepalen we gezamenlijk welke acties er worden gekoppeld aan de bevindingen en aanbevelingen uit het Gateway Reviewrapport. Vervolgens ontstaat een gezamenlijk beeld voor een volgende fase in een programma of project.

Bureau Gateway kan in dit geval procesbegeleiding en inhoudelijke duiding van het rapport faciliteren in de vorm van een dialoogtafel.

Voorwaarde is dat deze bijeenkomst binnen twee weken na oplevering van het Gateway Reviewrapport plaatsvindt. Een dialoogtafel kan dus alleen plaatsvinden wanneer er een Gateway Review of Gateway Review Reflectiedag heeft plaatsgevonden.

Hoe werkt het?

Bureau Gateway faciliteert de dialoogtafel met een gespreksleider en de Reviewteamleider op basis van het Gateway Reviewrapport. De dialoogtafel wordt volgens de Gateway Reviewmethode uitgevoerd in een maximaal vier uur durende bijeenkomst.

De opdrachtgever organiseert de dialoogtafel, nodigt in overleg met Bureau Gateway betrokkenen uit, en verzorgt de logistiek en de locatie.