Code of Conduct

Bij een Gateway Review wordt een zogenaamde Code of Conduct gebruikt. Alle leden van het reviewteam onderschrijven deze Code of Conduct.

Belangrijkste onderwerpen

De belangrijkste onderwerpen in de Code of Conduct zijn:

Vertrouwelijkheid

Een Gateway Review is vertrouwelijk. Het reviewteam doet geen uitspraken over hun deelname aan de Gateway Review. Het team spreekt ook niet over de resultaten. De bevindingen in de rapportage zijn niet herleidbaar tot personen.

Professionaliteit

Onze reviewers hebben een training doorlopen. Hun werkwijze is beschreven in de richtlijnen.

Onafhankelijkheid

De leden van het reviewteam voeren de Gateway Review onafhankelijk uit. Er bestaat geen (werk-)relatie tussen de teamleden en de opdrachtgever of de organisatie. Tot 6 maanden na uitvoering van de Gateway Review is het teamleden niet toegestaan voor de opdrachtgever, de organisatie of het project of programma te werken.

Integriteit

Alle betrokkenen worden met respect behandeld. De manier waarop de interviews worden afgenomen is open en integer.