Training tot Delta Reviewer

Op donderdag 4 april organiseerde Delta Review een training tot reviewer. Project- en programmamanagers vanuit allerlei hoeken van de overheid namen deel. In de ochtend ging het over de methodiek van Delta Review en werden deelnemers op de hoogte gebracht van een casus uit het verleden. Met deze casus, de ‘Veranderagenda Integratie Infrastructuur en Milieu’ (oude benaming), gingen zij in de middag aan de slag in drie teams.

Drie fictieve medewerkers van IenM vertelden in de middag hun verhaal

De drie teams werden meteen aan het werk gezet; zij stelden vragen aan de fictieve medewerkers om informatie te verzamelen. Hierin was het belangrijk om goed door te vragen, collega’s te laten uitpraten, veel open vragen te stellen en niet oordelend te zijn. Vervolgens werkten de teams met elkaar de vergaarde informatie uit en brachten een terugkoppeling aan de fictieve programmamanager. Daarna kwam de hele groep samen om ervaringen en lessen uit te wisselen.

De do’s en dont's tijdens het afnemen van interviews

Onder begeleiding van Willem Peijnenburg werden de do’s en dont's tijdens het afnemen van interviews besproken. Bijvoorbeeld: val nooit een collega af en geef de ruimte aan stilte tijdens een interview. Waar een van de teams tegenaan liep tijdens het interview is of, als de desbetreffende geïnterviewde niet in staat lijkt om als programmamanager te werken, je dit kunt meegeven na een review aan de projectmanager? Past dit bij een rol van reviewer, of gaat dit te ver? En als dit wel passend is, hoe breng je zoiets dan?

Een aantal mooi bevindingen kwamen aan het einde van de dag naar voren:

  •  Je wordt veel sneller een team dan dat je vooraf denkt. Doordat je samen meerdere interviews doet, weet je op een gegeven moment van elkaar hoe je werkt. Je raakt op elkaar ingespeeld.
  • Het is goed om tussentijds een reflectiemoment in te bouwen, om met elkaar als team te bespreken hoe je functioneert en wat er eventueel anders zou kunnen.
  • Het is niet erg als de ene collega meer vragen stelt dan de ander. Je hoeft niet gelijk op te gaan; laat het juist een natuurlijk verloop behouden.