'Als I-Interimmer mag je steeds nieuwe werelden ontdekken'

I-Interimmer Wim van der Lingen werkt nu twee jaar als architect bij het programma Innovatieve Grensprojecten bij de directie Migratie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn opdrachtgever Lisette Looren de Jong, programmamanager, vindt het enorm waardevol om Wim in haar team te hebben. Hoe werken ze samen en wat is voor Wim de meerwaarde van IIR? Een dubbelinterview.

Wim: 'Ik noem mezelf graag ontwerper van softwareoplossingen. En dan vooral voorzieningen waar burgers echt mee geholpen zijn. In het programmateam Innovatieve Grensprojecten houd ik me bijvoorbeeld bezig met de toepassing van het innovatieve digital travel credential in het grensproces. Dat is de mogelijkheid voor burgers om thuis een digitale kopie van hun paspoort te maken en op te sturen naar de Marechaussee. Zo kun je in de toekomst voorafgaand aan je reis onderdelen van je eigen grenspassageproces regelen. Uiteindelijk draagt dit ertoe bij dat de wachtrijen zullen afnemen. Verder werk ik aan de evaluatie en doorontwikkeling van biometrische systemen in het grenstoezicht. Biometrie is de geautomatiseerde verwerking van de fysieke eigenschappen van mensen, zoals een foto, vingerafdruk of irisscan. Deze worden gebruikt om de identificatie van mensen te verifiëren. Daarnaast doe ik voor een andere opdrachtgever nog een project: Hybride Werken binnen de Rijksoverheid. Ook vernieuwend. De variatie aan projecten vind ik leuk.'

Doorvertaling

Lisette: 'Het is lastig om zo’n goede architect als Wim te krijgen die ook nog overheidservaring heeft. We zijn dan ook erg blij met de bemiddeling van I-Interim Rijk. Wim is daarnaast vriendelijk en flexibel en vindt het niet erg om taken te verrichten die strikt genomen niet tot zijn takenpakket zitten. Maar het fijnste aan hem is toch wel dat hij in staat is de puur technische kennis door te vertalen naar een advies aan de programmaraad, het MT, of een nota aan de bewindspersoon. Dat kan lang niet iedere ICT’er.'

Concreet resultaat

Wim: 'Zo’n doorvertaling vind ik belangrijk want ik wil concreet resultaat opleveren. Als ik zelf niet kan bedenken hoe mijn softwareoplossing bijdraagt aan het dagelijks leven van een burger, vind ik de opdracht minder interessant. Daarbij wil ik niet een document schrijven dat onder in de la belandt. Dat is ook de reden dat ik bij de rijksoverheid werk, het gaat mij om de maatschappelijke bijdrage. Een van de boeiendste kanten van het I-Interimmer zijn, vind ik dat je steeds nieuwe werelden mag ontdekken. Bij mijn huidige project was dat de wereld van de biometrie.'

Wachtrijen

Lisette: 'In het grensproces gaat het steeds om het bewaken van de balans tussen veiligheid en mobiliteit. Daarnaast is er enorme behoefte om zaken efficiënter te organiseren. We willen grotere groepen reizigers op Schiphol sneller door laten stromen, zonder dat de veiligheid in het geding komt. Het zijn complexe projecten waarbij we met verschillende partijen samenwerken, zoals de luchthaven Schiphol, het Ministerie van Defensie, BZK en de Marechaussee. Iedere stakeholder heeft zijn eigen belangen en die botsen wel eens. Maar mede dankzij de inzet van Wim bereiken we toch overeenstemming. Hij blijft kalm, slaat bruggen. Dat gaat hem zeer natuurlijk af. Ontzettend waardevol om er zo iemand bij te hebben.'

Verhalen samenbrengen

Wim: 'Ik ben daar in gegroeid  maar het ligt ook in mijn karakter om mensen bij elkaar te brengen. Ik probeer altijd anderen in hun waarde te laten. Iedereen heeft een verhaal en heeft er ook recht op dit te vertellen. Graag bekijk ik dan hoe we de twee verhalen samen kunnen brengen. Ik ben er trots op als dat lukt. En als het lukt dat concrete resultaat te bereiken. Bijvoorbeeld die doorontwikkeling van de geautomatiseerde paspoortcontrole, daar zit nu serieuze verbetering in. En het gezichtsvergelijkingssysteem waaraan ik werk, waarborgt dat niet alleen mensen van bepaalde bevolkingsgroepen er uitgepikt worden bij de grenscontrole. Ik heb ook meegedacht met het beantwoorden van de Kamervragen en daarbij heel concreet de technische oplossing uitgelegd. Die combinatie vind ik mooi en ik ben er trots op dat dat is gelukt.'

Interessante posities

Wim: 'Ik werk sinds 2020 bij I-Interim Rijk. Hiervoor had ik als rijksambtenaar verschillende functies. Daarbij viel me op dat de leuke mensen met wie ik samenwerkte vaak IIR-collega’s waren. En die zaten op interessante posities. Dat leek me ook wel wat. Ik heb nog gedacht over zelfstandig ondernemerschap. Maar het stond me tegen dat je dan je acquisitie zelf moet regelen. Dat ligt mij  niet. Bovendien heb je binnen IIR een netwerk van collega’s aan wie je vragen kan stellen en met wie je kennis kan delen. Ik heb de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over onder andere zaakgericht werken en agile ontwikkelen. Dat kunnen anderen binnen IIR wel gebruiken. Omgekeerd graag ik graag in gesprek met collega’s die alles weten over bijvoorbeeld clouddienstverlening. Dat vind ik een enorme meerwaarde.'