I-Interim Rijk en RADIO gaan samenwerking aan

Elkaar versterken. Met dat doel tekenden Nizanne Kruithof van I-Interim Rijk (IIR) en Ronald van den Hoogen van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) op maandag 26 september een samenwerkingsovereenkomst. Het tekenmoment was in een oogwenk gepasseerd. Maar dat ene ogenblik zal blijvend positief effect hebben op beide organisaties.

Ronald van den Hoogen: ‘We werken graag samen met IIR. Daar zit zo veel kennis. Onze expertise is het toegankelijk maken van die kennis voor collega’s zonder ICT-achtergrond. We helpen met e-learnings, podcasts en allerlei ander lesmateriaal. IIR is een bron van die kennis, maar ze weten ook wat er speelt, waar de gaten zitten bij opdrachtgevers. Dat is voor ons interessant om op in te spelen.’

Nizanne Kruithof: ‘De missie van IIR is om de Rijksoverheid te helpen beter te worden in de realisatie van ICT-opgaven. We willen dat niet alleen doen door de uitvoering van interim-opdrachten, maar ook door onze kennis en ervaring breder te delen binnen de Rijksoverheid. De samenwerking met de RADIO biedt onze professionals daar een prachtige kans voor. Bijvoorbeeld door op te treden als docent voor de RADIO of door mee te werken aan podcasts. Zo kunnen geleerde lessen gedeeld worden in een bredere kring, waardoor we als Rijksoverheid collectief beter worden – een belangrijke drijfveer voor veel van de IIR-collega’s. Ook indirect heeft het meerwaarde, omdat we dankzij de samenwerking met RADIO onze bekendheid vergroten onder ambtenaren zonder ICT-achtergrond.’ 

De samenwerking wordt op termijn nog inniger, niet alleen met IIR, maar heel ODI. Het is de ambitie dat de RADIO in maart 2023 op het Beatrixpark in Den Haag is gehuisvest, als onderdeel van de algemene transitie.