'Coaching is bewustwording en voor mij een manier van leven'

De behoefte onder de hulpvraag, daar zit volgens Amy Immers-Lugtenburg de sleutel voor groei en ontwikkeling. Zij haalt dit veilig en voorzichtig naar boven in warme coachingssessies via InterCoach. Amy deed onder andere opleidingen voor systemisch coachen, kindercoaching, lifestylecoach en werken met kernemoties. Teamontwikkeling is onderdeel van haar werk als project- en programmaleider bij Rijksconsultants. ‘Coaching is bewustwording en dat is voor mij een manier van leven,’ zegt Amy. ‘Er zijn zoveel specialisaties binnen dit vak dat ik nog jaren kan doorleren.’

Hoe lang werk je voor InterCoach?

‘In juni 2022 deed ik de instroomopleiding bij InterCoach. Ik doe dit binnen de uren van mijn baan bij Rijksconsultants, waar ik een jaar eerder was begonnen. Ik ben echt met mijn neus in de boter gevallen. Ik mag doen wat ik het liefste doe op allerlei verschillende plekken binnen het rijk. Op dit moment begeleid ik de uitvoering van masterplanprojecten die voortkomen uit de Rijkshuisvestingsstrategie. Ik houd van het praktische van het Rijksvastgoed. Ik kom ook uit de facilitaire wereld. Daarnaast houd ik van coaching. In een blauwe omgeving ben ik iemand die zich juist focust op de kwaliteiten, drijfveren en blokkades van teamleden, erop gericht om een ander in zijn kracht te zetten.’

Amy Immers-Lugtenburg

Wat is jouw stijl van coaching?

‘Mijn passie is mensen aanzetten tot ontwikkeling en groei. Voor ik bij Rijksconsultants kwam werken, was ik expert huisvesting en faciliteiten bij het ministerie van Financiën. Naast die functie werkte ik als zelfstandige lifestylecoach. Dat is iemand die met mensen meekijkt die ergens tegenaan lopen in hun leven, tot zij zelf weer regie hebben over dat stuk. Ook heb ik een opleiding gevolgd in systemisch werken. Ik vind het lastig mijn eigen stijl te beschrijven omdat ik mezelf niet in een hokje wil plaatsen, ik ben, denk ik, een warme coach. Ik kijk naar de onvervulde behoeften die onder de hulpvraag liggen en ben niet bang voor heftige emoties. Mijn openheid typeert me ook wel.’

Tijdens een deskundigheidslunch van InterCoach deelde jij jouw kennis over kernemoties. Wat zijn dat?

‘In ons leven lopen we allemaal averij op en vaak al op heel jonge leeftijd. Bijvoorbeeld omdat onze ouders of verzorgers onvoldoende oog hadden voor de behoeften die wij hadden als baby of als peuter. Dat hoeft niet met opzet gebeurd te zijn, vaak gaat dat onbedoeld. Uit die onvervulde behoeften uit onze kindertijd komen kernemoties voort. Veel voorkomende kernemoties zijn ’ik ben niet goed genoeg’, ‘ik ben het niet waard’ en ‘ik mag er niet zijn’. Als kind zoeken we naar manieren, naar overlevingssystemen, om met die kernemoties om te gaan. Weglachen, dominantie inzetten, alles willen beredeneren. Iedereen zoekt zijn eigen manier. Wanneer we als volwassenen getriggerd worden op die kernemotie, vallen we terug op dat zorgvuldig opgebouwde overlevingssysteem. Je kunt je voorstellen dat dit lastig kan zijn in relaties, thuis of op het werk. Als coach kan ik mensen op een veilige manier naar het ontstaan van de kernemotie begeleiden. Door het herbeleven van dat moment komt er lang onderdrukte emotionele lading vrij. Dat creëert ruimte om in het hier en nu te bepalen wat je als volwassene wilt en kunt doen om zelf aan de onvervulde behoefte te voldoen.’

Coach jij collega’s ook in deze emotionelere onderwerpen?

‘Zeker, dit soort gesprekken kan ik ook met hen hebben als coachees. Mensen zijn zich niet altijd bewust van de oorzaken van hun emoties. Ze weten bijvoorbeeld wel dat ze zich bij autoritaire mensen op een bepaalde manier gedragen, maar ze weten niet waarom. Met hen onderzoek ik voorzichtig, met hun instemming, de kernemotie. Ik vind het heel fijn om collega’s te coachen. En InterCoach zorgt er ook voor dat een coach de coachee krijgt die bij hem of haar past.’

Hoe zie jij jouw toekomst als coach?

‘Coaching is iets dat je ontwikkelt. In mijn overtuiging is het geen vaardigheid die je even aanleert, het is meer een manier van leven. Ik ben altijd bezig met bewustwording, met het vinden van mijn eigen balans. Je kunt immers alleen overbrengen wat je zelf kunt zien en voelen. Voorlopig wil ik vooral in de praktijk brengen wat ik weet, maar mijn toekomst bevat zeker nog meer verdiepingscursussen en opleidingen! Dit vakgebied heeft zoveel richtingen waarin je kunt specialiseren. Dat werk is nooit klaar.’