InterCoach verwelkomt haar 450e coach!

Vanuit zijn loopbaan bekeken heeft de zomer van Arjen Toet (46) veel weg van een driesprong. Tot 1 september is hij accountmanager bij de Directie Voortgezet Onderwijs. En per 1 september wordt hij voor het Ministerie van OCW netwerkmanager voor het programma ‘Ontwikkelkracht.’ Maar zijn misschien wel meest inspirerende stap voorwaarts op de werkvloer heeft hij afgelopen juni gezet met het voltooien van zijn opleiding tot coach bij InterCoach. ‘Het coachen beschouw ik als een heel zinvolle toevoeging, omdat ik denk dat ik hiermee echt collega’s kan helpen. Het is een verrijking van mijn werk in meerdere opzichten.’

Arjen Toet

Hoe en wanneer kwam InterCoach op je pad?

'Met InterCoach kwam ik in aanraking omdat mijn afdelingshoofd Iris Berkhout zelf in het verleden coachte bij InterCoach. Zij zag dat ik veel plezier beleefde aan het coachen van vaak jongere collega’s. Dat verloopt altijd heel natuurlijk en het zijn voor beide partijen waardevolle gesprekken over persoonlijke en/of loopbaanontwikkeling. Interactie met en interesse in mijn medemens vind ik heel belangrijk. Als ik op een avond naar een verjaardag ga zonder daar een goed gesprek te hebben gevoerd, dan is voor mij die avond niet geslaagd. Onder een goed gesprek versta ik dat je te horen krijgt wat de ander drijft, met welke keuzes hij/zij bezig is en deze persoon eventueel mee worstelt. Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar de onderliggende laag bij de ander en bij mezelf.
Eind juni heb ik mijn proeve van bekwaamheid afgelegd. Een hele eer dat ik nu onderdeel mag uitmaken van de pool van 450 actieve coaches binnen de Rijksoverheid!'

Wat heeft jou vooral gemotiveerd om coach te worden?

'Bij mij gaat het om het "heel de mens-principe". Dus vanuit een holistische benadering, waarbij je er naar streeft om de mens in balans te krijgen door deze goed te (leren) laten luisteren naar de eigen wensen en behoeftes. En, een evenwicht te vinden tussen gevoel, verstand en het lichaam. Dat heeft me zelf ook veel gebracht. Het mooie van coachtrajecten bij InterCoach is dat je als coachee jezelf kunt spiegelen aan een andere persoon die zoveel mogelijk waardenvrij is, in een veilige en open setting, op basis van gelijkwaardigheid, omdat je per slot van rekening collega’s van elkaar bent.
In de gesprekken tussen coach en coachee richt je je op de vragen en de ontwikkelingen van de coachee. Je probeert in de gesprekken samen tot een diepere laag te komen. Ik ben ervan overtuigd dat deze gesprekken altijd iets waardevol opleveren omdat de intentie helder is en je er letterlijk samen de tijd voor neemt. Je raakt iets aan, de ander heelt in zichzelf, of je helpt de coachee iets vanuit een ander perspectief te bekijken. Je weet nooit wie je aan de voorkant treft en waar diegene op dat moment in diens leven mee bezig is. Dat maakt het ook zo boeiend, want wij mensen zijn nu eenmaal complexe wezens. We reageren allemaal anders op situaties en hebben vaak ook andere wensen en behoeftes. Als je die van jezelf leert kennen en daarnaar durft te handelen, wordt je leven leuker en lichter. En coaching kan daar bij helpen.'

Is er al een typische Arjen Toet-stijl van coachen?

'Mijn eigen stijl moet zich de komende tijd natuurlijk nog verder ontwikkelen en uitkristalliseren. Ik leer zelf ook van ieder coachgesprek. Maar van de coachees met wie ik proefgesprekken heb gevoerd, heb ik wel teruggekregen dat een prikkelende stijl mij goed ligt. En dat herken ik wel. Ik ben van het doorvragen totdat ik weet hoe het zit. Mensen uit hun comfortzone halen - ik noem dat liefdevol confronteren - op basis van wat ze zelf zeggen. Je komt niet voor niks met mij in gesprek. Ik ben in elk geval niet iemand die de coachee een uur lang een aai over de bol geeft. Nee, bij mij kom je echt ergens voor en we gaan samen proberen te ontrafelen wat er speelt. Ik help de coachee een passende strategie te bedenken die behulpzaam gaat zijn. En als het onverhoopt te emotioneel of te confronterend wordt, dan sta ik naast je.
Maar het doel van de gesprekken is wel altijd om ruimte te creëren, nieuwe inzichten op te doen en een stap(je) verder te komen. En "inzicht" is voor mij de moeder van alle coachingsstijlen. Daarmee krijg je een sleutel in handen om het de volgende keer net even anders aan te pakken. Om écht veranderingen te realiseren en te groeien.'

Wat hoop je dan met je eigen stijl als coach vooral boven water te halen?

'Antwoord te krijgen op deze kernvraag: waar zit de spanning bij deze persoon? Waarom is deze collega hier? Een coachee gaat met de eigen vraag zelf aan de bak. De wereld zit niet zo in elkaar dat je met een toverstokje dingen voor de ander voor elkaar kunt krijgen; de coachee mag het zelf willen en zelf de regie pakken. Als coach van InterCoach zorg je vooral voor emotionele benaderbaarheid. De coachee laten voelen dat het volkomen oké is om alles wat er speelt op tafel te leggen. Er tijdelijk voor een ander te kunnen zijn in zo’n proces met echte aandacht, van mens tot mens, is ten diepste een daad van liefde.'

Hoe zie je je toekomst als kersverse InterCoach’er?

'Ik hoop en verwacht dat ik over vijf tot tien jaar nog steeds actief ben als coach. Ik heb in elk geval de ambitie om minstens twee tot drie coachtrajecten per jaar voor mijn rekening te kunnen nemen. Coachgesprekken ervaar ik elke keer weer als een cadeau. Ik vind het fantastisch dat de Rijksoverheid de waarde van intercollegiale coaching inziet en dit op een laagdrempelige manier uitvoert.'

Werk je voor de overheid en wil je zelf ook coach worden, of zoek je een coach? Kijk dan op de website van InterCoach.