Wouter Slob en Hetty Klavers coachen om iets terug te geven

Wouter Slob, secretaris-directeur bij het Waterschap Zuiderzeeland en Hetty Klavers, Dijkgraaf bij dit waterschap, coachen beiden ambtenaren via InterCoach. Ze delen graag hun ervaringen.

Wouter werkt als Secretaris-Directeur bij het Waterschap Zuiderzeeland en is naast coach bij InterCoach ook lid van haar Raad van Advies. Hij heeft een verleden als ondernemer, onderzoeker en inmiddels vele jaren bij gemeenten en waterschappen. ‘De functie van Secretaris-Directeur doe ik nu al ruim 5 jaar met veel plezier.’

Mijn kennismaking met coaching

Wouter: ‘Eigenlijk heb ik vanaf het begin van mijn werkende leven gemerkt dat het belangrijk is om met iemand te kunnen sparren en dilemma’s mee te bespreken. Toen ik vanuit het bedrijfsleven de overstap kon maken naar de overheid, als afdelingsmanager in Den Helder, heb ik als voorwaarde gesteld dat ik gecoacht zou worden. Ik wist dat ik daar enorm bij gebaat zou zijn omdat ik in een hele andere omgeving terecht kwam. Sinds dat moment heb ik eigenlijk altijd coaches gehad; voor mij een essentieel onderdeel van mijn werk en ik gun dat iedereen.’

Zelf ook gaan coachen

‘Toen ik bij Zuiderzeeland werkte, zei Hetty een keer tegen mij: is het niets voor jou om een opleiding te volgen bij InterCoach? Ik heb daar veel aan gehad. Daarna kreeg ik die opmerking wel vaker van collega’s. Ik ben mij toen gaan verdiepen in de mogelijkheden en kwam uit bij de opleiding tot coach voor directeuren. Daar werd ik direct enorm enthousiast van en heb me ingeschreven. Mijn overtuiging dat coaching super zinvol is was er al, en nu kon ik dat combineren met technieken en instrumenten die ik zelf niet meteen zou gebruiken om het zelf toe te passen en naast mezelf er anderen mee te helpen.’

Het belang van coaching

’We gaan van een informatie- naar een transformatietijdperk. Ontwikkelingen gaan zó hard, dat we het met ons brein vaak niet meer bij kunnen houden. Crises stapelen zich op en ik denk dat we juist in deze tijd aandacht moeten hebben voor elkaar. Niet in de laatste plaats voor de jongere generatie, die worden nog wel eens vergeten. Coaching wordt soms gezien als een soort luxeartikel, dat idee bestrijd ik. Het hoeft niet ingewikkeld of uitgebreid te zijn; een paar sessies kunnen al een groot verschil maken in hoe jij je voelt, hoe je naar je werk gaat en hoe je met anderen omgaat.’

Intercoach als uitvalsbasis

‘Ik vind alle manieren van coaching goed, en ik merk dat het intercollegiale aspect soms voor een makkelijkere klik zorgt met elkaar. Je weet waar iemand werkt, kent of herkent de omgeving in grote lijnen. Dat helpt. Met InterCoach als organisatie heb ik goede ervaringen, ik heb de opleiding erg gewaardeerd en daarna waren -en zijn- er nog tal van mogelijkheden om jouw kennis bij te houden en uit te breiden. Ik merk dat mijn collega’s bij de waterschappen de weg naar InterCoach nog niet vaak vinden, en ik hoop dat daar verandering in komt. Of het nou als coach of als coachee is.’

Hetty Klavers is sinds 2013 Dijkgraaf voor Waterschap Zuiderzeeland en herbenoemd in 2019. Een waterschap beheert dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen, heft belasting en heeft daarom een gekozen bestuur en verkiezingen. De technische kant van waterbeheer komt zo samen met regionale democratie. ‘Da’s iets heel moois’, aldus Hetty. Zij heeft een bestuurlijke rol en ook een technische opleiding. Die twee zaken komen voor Hetty zo samen en zij doet haar werk met veel plezier.

‘Ik loop al een aardig tijdje mee bij de overheid. Ik heb altijd veel kansen gekregen om mij te ontwikkelen. Heel erg in het begin van carrière heb ik via Intercoach een coach gehad.’ Dat deed een vuurtje branden. ‘Ik wil iets terugdoen.’ Daarom is Hetty al enkele jaren coach. ‘Ik wilde vaste grond en graag vanuit het Rijk coaching aanbieden. Intercoach leek mij een mooie uitvalsbasis’. Omdat zij al eerder een opleiding had gedaan, kon Hetty in 2008 na een Proeve van Bekwaamheid bij Intercoach met hun programma aan de slag.

Alles met aandacht

Hetty begeleidt meestal één tot twee coachees tegelijk. Managers die op zoek zijn naar een betere balans werk-privé, of hun eerste stappen zetten op het leidinggevende pad. ‘Dat ben ik blijven doen toen ik dijkgraaf werd. Het perspectief van de andere overheden neem ik dan mee.’

‘Toen ik begon met coachen zat ik nog te veel in een managers rol. Je wilt iets fixen voor de coachee. Ik wilde oplossingen en strategieën aanbieden. Een coach heeft vooral te luisteren, vragen stellen, spiegelen. Zodat de ander zelf kan ontdekken en met oplossingen kan komen. Dat is voor mij persoonlijk weer leerzaam, want de antwoorden kunnen verrassend zijn en inzichten bieden. Het mooiste is als iemands diep nadenkt en ogen gaan glimmen… Die onbevangenheid neem ik weer mee.’

Hetty wil nog wel iets kwijt: ‘Coachend leidinggeven moet je niet verwarren met coaching. Een coach moet geen andere belangen hebben dan die van de coachee, van buiten komen en onbevooroordeeld met je mee kunnen denken. Coachend leidinggeven is een andere - en ook mooie! - tak van sport.’

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Wij beheren in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgen we voor veiligheid en voldoende en schoon water.