InterCoach verwelkomt coaches van gemeenten, provincies en waterschappen

Het aanbod van InterCoach wordt hooggewaardeerd. En er wordt goed gebruik van gemaakt. Om aan de vraag tegemoet te kunnen komen en het aanbod bij gemeenten, waterschappen en provincie te vergroten, is de ‘Interbestuurlijke Leergang tot Coach’ opgezet. Het bevordert ook interbestuurlijke en regionale samenwerking: deelnemers coachen mensen van allerlei achtergronden. Karin Rensen en Danielle Urlings hebben deelgenomen aan de leergang om zich coachingsvaardigheden eigen te maken. Ze zijn aan de slag gegaan met ‘coachees’: mensen die zelf een coachingsvraag hebben en uit andere organisaties komen.

Karin Rensen (links) en Danielle Urlings

Karin Rensen is HR-salarisspecialist | HR-adviseur bij het Noordelijk Belastingkantoor en heeft vijftien jaar ervaring met leidinggeven. Inhoudelijke kennis overdragen aan nieuwe teamleiders is het makkelijke deel. Maar hoe help je anderen die kennis in praktijk te brengen? Daarvoor heb je coachingsvaardigheden nodig, vond ze. En daarvoor moet je eerst met jezelf aan de slag: ‘Als je jezelf niet kent, hoe kan je dan iemand coachen?’

Danielle Urlings* is senior HRM Adviseur bij Servicepunt71 in de Gemeente Leiden. ‘De blik op jezelf is het belangrijkste wat je meekrijgt. Waar zitten mijn uitdagingen en valkuilen? Wat betekent dat voor mij als coach? De vraagstukken waar je mee te maken krijgt als coach zijn breed en staan los van de inhoud en zijn daardoor ook voor jezelf herkenbaar. Hoe is de interactie met anderen, hoe geef je je grenzen aan? Hoe word je gezien? Hoe werk je aan zelfvertrouwen? Hoe krijg je mensen in beweging?’

Aan de slag met ‘coachees’

Tijdens de ‘Interbestuurlijke Leergang tot Coach’ ga je aan de slag met ‘coachees’: mensen die zélf een coachingsvraagstuk hebben. Die komen uit andere organisaties, andere bestuurslagen, hebben andere verantwoordelijkheden en een ander werkveld. Daarmee kom je even los van de inhoud, de praktische zaken. Zo ligt het zwaartepunt bij persoonlijke ontwikkeling en waar je als mens in de omgang met anderen tegenaan loopt. Karin: ‘De vraagstukken van de mensen waar je mee aan de slag ging waren ook vraagstukken voor mijzelf. Dat was voor mij een eyeopener.’

Niet adviseren maar reflecteren

Een adviseur geeft je advies op inhoudelijk vlak. En een coach, zo stellen Daniëlle en Karin, is meer op de persoon gericht en op de omgang met anderen – en het laten reflecteren. Door anderen te helpen met hun persoonlijke vraagstukken leer je ook veel over jezelf: te snel een helpende hand willen bieden, terwijl het soms beter is mensen zelf op het antwoord te laten komen. Danielle: ‘Het gaat erom dat je een goed gesprek voert en iemand aan het denken zet.’

De oplossing omhoog vragen

Neemt niet weg dat je zeker advies mag geven. Je mag je ervaring delen. Het is van belang dat je je aanpak aanpast aan de behoefte van de coachee. Soms hebben mensen ook gewoon behoefte aan tips en adviezen, hoe pak jij dat aan, hoe kan ik verder. Karin: ‘Mijn valkuil is de neiging meteen een helpende hand te bieden. Maar het is de bedoeling van coaching om de persoon zelfinzicht te geven en zo de oplossing omhoog te vragen.’

Danielle: ‘Het gaat erom dat je en goed gesprek voert en iemand aan het denken zet. Een mening is niet erg. De neiging is sterk om het te willen oplossen, ik ben dat gewend want ik ben adviseur. Als coach is het echter de bedoeling je gesprekspartner zelf met een oplossing te laten komen. Dat is wel mijn proces geweest: als ik het niet oplos, doe ik dan wel genoeg? Maar dat is het leerzame aan deze leergang, om dat even los te laten en de rol van coach voorrang te geven.’

Aanrader?

Danielle en Karin geven de leergang een dikke voldoende. ‘Als je een functie hebt waarbij je veel met mensen werkt, is het een leerzame en praktische leergang.’ Het goede gevoel houden ze graag vast: Danielle en Karin vonden het jammer dat het voorbij was.

*Daniëlle start per 29 augustus 2022 met een nieuwe functie.