InterCoach 20 jaar in beweging

InterCoach 20 jaar in beweging. Dat is het thema van de viering van het 20-jarig bestaan van InterCoach, een netwerk van 425 coaches die naast hun functie, coachen als 2e beroep. InterCoach speelt bijvoorbeeld al 20 jaar in op nieuwe vormen van persoonlijk leiderschap, (hybride) werken en talentontwikkeling. Daarnaast biedt InterCoach coaches een deskundigheidsprogramma aan waarmee zij in beweging blijven. Hoe blijft InterCoach en hoe blijven de collega’s van InterCoach zelf in beweging? Lees hier de reacties van Jacqueline Hendrikx, Danielle Boonman en Anouk de Wilde.

Jacqueline Hendrikx, manager van InterCoach

'Sinds een jaar ben ik manager van InterCoach, de organisatie zelf volg ik sinds zijn bestaan. Terugkijkend op die 20 jaar zijn de coaches van InterCoach meebewogen van gesprekken tussen coach en coachee die in de beginjaren vooral gingen over "de content" van het werk als ambtenaar. Beleid was toen minder uitgekristalliseerd.

De afgelopen tien jaar hebben de coaches vooral veel vragen gehad over hoe je samenwerkt als je komt vanuit verschillende context. Beleid en uitvoering kwamen dichter bij elkaar, handhaving werd de toetssteen voor beleid. En in het huidige decennium (post-corona) is de tijd van "contact" aangebroken. Door verdergaande digitalisering en standaardisering binnen de overheid is de ambtenaar steeds meer de toetssteen van handelen geworden. Zowel medewerkers als leidinggevenden zetten zíchzelf steeds meer in als instrument. Dat vraagt om stilstaan en vragen stellen aan jezelf als "wat gebeurt er?" en "hoe ging en ga ik daarmee om?". Dat vraagt jezelf kennen, de ander kennen en daadwerkelijk contact kunnen leggen.'

v.l.n.r.: Danielle Boonman, Anouk de Wilde en Jacqueline Hendrikx

Anouk de Wilde, programmamanager

'Als medewerker van InterCoach ben ik voor mijn gevoel altijd in beweging. In mijn werk ben ik steeds aan het schakelen. Het ene moment voer ik een intakegesprek met een nieuwe coachee, het volgende moment organiseer ik samen met docenten een opleiding of stel ik een werkboek met coachmethoden voor de coaches samen. Door het hybride werken ben ik ook letterlijk in beweging. Vandaag startte ik bijvoorbeeld thuis op met intakegesprekken, maakte ik een lunchwandeling met een coach en had ik daarna een afspraak met een collega op kantoor. Ik leer elke dag nieuwe dingen en het werk bij InterCoach is nooit saai.'

Danielle Boonman, programmamanager

'Ik blijf in beweging door mezelf regelmatig uit te dagen en nieuwe werkzaamheden naar me toe te trekken. Bij InterCoach ben ik in de ondersteuning begonnen en daarna liep ik als junior adviseur veel mee met senior collega’s. Nu kan ik wel zeggen dat ik behoor tot de senior collega’s en veel verantwoordelijkheden heb. De afgelopen jaren ontwikkelde ik me naast het coördineren van programma’s en de intervisiepool, ook tot coach, intervisiebegeleider en als trainer. Als trainer was er de afgelopen twee jaar ook veel in beweging vanwege de overstap naar online trainen.

Waar ik trots op ben is dat we als team, alles op alles hebben gezet om de trainingen zo goed mogelijk vorm te geven, met tevreden cursisten en trainees als gevolg. De diversiteit aan klanten, van manager tot trainee, van binnen het Rijk en vanuit andere bestuurslagen, dat maakt het werk dynamisch en het geeft veel voldoening om iets te betekenen in de ontwikkeling van al onze overheidscollega’s. Met het professionele team dat het netwerk van InterCoach ondersteunt, dragen we bij aan een lerende en reflecterende overheid en daar kom ik graag voor in beweging!'