Intervisie en teamcoaching

Zoek je hulp bij reflectie op jouw functioneren? Ga dan aan de slag met een intervisiebegeleider of maak gebruik van een coach.

Intervisie

Intervisie is leren van en met elkaar. Medewerkers binnen de overheid bespreken werk gerelateerde vraagstukken. Ze verkennen het thema samen volgens een bepaalde methode. Ze dragen geen oplossingen aan. De wijsheid van de groep wordt gebruikt. Dan blijkt het eigen handelingsrepertoire van degene die de vraag had ingebracht en een vergroot inzicht vaak groter dan gedacht.

Doel van intervisie: wat bereik je ermee?

  • Leren afstand nemen door reflectie op je eigen plek in het geheel en jouw manier van werken;
  • Bewustwording van je eigen stijl en invloed op collega’s en omgeving;
  • Bieden van ondersteuning en inspiratie aan collega’s uit de intervisiegroep;
  • Verdere professionalisering van jezelf en de organisatie.

Intervisiebegeleiding: de aanpak van InterCoach

Intervisie bestaat uit 5 sessies. Een ervaren intervisiebegeleider/coach van InterCoach begeleidt er hier 4 van. Eén sessie, de vierde, oefent de groep zelf met een aangereikte toolkit. De begeleiding is gericht op het creëren van een veilige leeromgeving, oriëntatie op de verschillende methodes, zelfstandig toepassen van de methoden, hanteren van de rollen voorzitterschap en procesbewaking en SMART-afspraken maken, zoals: wat ga je morgen anders doen?. De bedoeling is dat de groep na de begeleiding voldoende taakvolwassen is om zelfstandig door te gaan.

Kosten

De kosten bedragen €2.350,- voor 5 sessies van maximaal 2 ½ uur, inclusief de toolkit.

Contact

Wil je meer weten over intervisiebegeleiding? Neem vooral contact op. De medewerkers van bureau InterCoach helpen je graag verder

Teamcoaching voor managers

Individuele coaching van een manager geeft inzicht, instrumenten en handelingsperspectief voor antwoorden op de vraag over werking en/of omgang met het team. Veel vragen voor teamcoaching gaan over het (her)vinden van verbinding en vertrouwen in een team vanuit gedeelde afspraken. En daarmee herleidbaar tot functionerings-, aansturings- of managementvraagstukken in relatie tot een of enkele teamleden en/of de teammanager.

Doel van de individuele coaching

Werken aan persoonlijke kracht en effectiviteit van een team- of afdelingsmanager voor het bereiken van gezamenlijk en gewenst teamresultaat.

Het coachtraject

Het coachtraject bestaat uit t 6-8 gesprekken van 1 tot 1,5 uur met een ervaren teamcoach. De (team)coaches van InterCoach zijn gediplomeerde collega-coaches. Die in hun eerste beroep, veelal als leidinggevende, vertrouwd zijn met teamdynamiek en werken bij de overheid. 

Resultaat

Coaching geeft een manager breed inzicht in een teamvraagstuk. Van het functioneren van het team, de (in)effectieve patronen, de rol en bijdrage van alle teamleden inclusief de manager zelf; tot en met mogelijkheden en plezier voor de teammanager om tot verandering te komen met het team.

Kosten

De kosten voor een coachtraject bedragen € 1.575,- (6 tot 8 gesprekken), inclusief matching (peiljaar 2024).

Contact

Wil je meer weten over teamcoaching voor managers? Neem vooral contact op. De medewerkers van bureau InterCoach helpen je graag verder. Of kijk bij Teamontwikkeling O&P Rijk.