Onze mensen

Onze vakmensen vormen samen I-Interim Rijk. Met ruim 200 I-Interimmers met verschillende leeftijden, achtergronden en kennis, maar met eenzelfde stevige I-basis, werken wij actief aan de I-ambities van het Rijk.

Als Rijkscollega’s opereren wij dagelijks op cruciale plekken binnen het Rijk. Wij zijn proactief, kunnen goed samenwerken en zijn een sparringpartner voor onze opdrachtgevers. Onze ervaring in verschillende omgevingen bij de overheid en in het bedrijfsleven maakt ons breed inzetbaar. Wij kunnen situaties snel en vakkundig analyseren en bewegen mee met veranderende eisen en omstandigheden.

Kennis

Wij zijn dagelijks bezig met kennis. Wij zijn op de hoogte van Rijksbrede ontwikkelingen, Rijksstandaarden en de ontwikkelingen in verschillende I-communities. We delen deze kennis intern met onze collega’s, bij onze opdrachtgevers en in ons I-Ecosysteem met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Daarnaast participeren alle I-Interimmers aan onze interne kennisdagen en maken zij deel uit van de I-Interim Rijk vak- en expertgroepen.

Persoonlijke groei

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers ruimschoots de tijd en ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen in hun persoonlijke en technische vaardigheden. Zo is er een uitgebreid en hoogwaardig opleidingsaanbod en is er individuele begeleiding door gespecialiseerde Talent Managers. Ook hebben we een eigen Leer en Ontwikkel Centrum (LOC) opgezet, dat constant in beweging is. Via het LOC ordenen en besturen we het leer- en ontwikkel-aanbod voor onze mensen en stemmen we vraag en aanbod op elkaar af.